Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 13 867 473 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 3 200 055 248 918 10 361 500 57 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (18,92%) EBITDA (-36,45%)
Resultat før skatt (-36,62%)
Driftsresultat (-36,45%)
Kontantstrøm fra drift (-58,22%)
Kassebeholdning (-43,09%)
Driftsinntekter (-20,39%)
Bruttomargin (-10,90%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Metall Bygg AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Metall Bygg AS 9 233 33,43% - 9 233 33,43%
 
TOTALT: Alle selskap 9 233 33,43% - 9 233 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Metall Bygg AS 9 233 - 9 233
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 9 233
 
  -30,00% 9 233
 
  -50,00% 9 233
 
  -70,00% 9 233
 
  -100,00% 9 233

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013201220112010
Driftsinntekter76.18262.32641.14640.65432.57931.32716.049
POS 22,2 %POS 51,5 %POS 1,2 %POS 24,8 %POS 4,0 %POS 95,2 % -
 
Bruttomargin23.10618.41714.25211.7738.7027.8993.419
POS 25,5 %POS 29,2 %POS 21,1 %POS 35,3 %POS 10,2 %POS 131,0 % -
 
EBITDA resultat6.1885.4943.2342.3571.0481.604215
POS 12,6 %POS 69,9 %POS 37,2 %POS 124,9 %NEG -34,7 %POS 646,0 % -
 
Driftsresultat6.0595.4403.2152.3129931.553191
POS 11,4 %POS 69,2 %POS 39,1 %POS 132,8 %NEG -36,1 %POS 713,1 % -
 
Kontantstrøm5.8055.1331745.2466916680
POS 13,1 %POS 2 850,0 %NEG -96,7 %POS 659,2 %POS 3,4 % - -
 
Kassebeholdning10.8387.8314.1796.3651.5381.154479
POS 38,4 %POS 87,4 %NEG -34,3 %POS 313,8 %POS 33,3 %POS 140,9 % -
 
Sum egenkapital7.6815.1024.6383.5262.2581.783697
POS 50,5 %POS 10,0 %POS 31,5 %POS 56,2 %POS 26,6 %POS 155,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.7331.6971.1271.31372543916
NEG -2,1 %NEG -50,6 %POS 14,2 %NEG -81,1 %NEG -65,1 %NEG -2 643,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.