Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 273 404 601 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
64 482 800 77 284 685 12 672 616 2 118 964 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Mhwirth AS 100,00% 101 828 92 007 10,67%
 
Maritime Promeco AS 100,00% 1 884 1 964 -4,07%
Drilltech AS 100,00% 2 639 2 645 -0,23%
Mhwirth 1 AS 100,00% 60 18 233,33%
Agder Research Holding AS 2,60% - - -
 
Electrical Subsea & Drilling AS 20,00% 16 106 15 512 3,83%
 
TOTALT: Alle selskap   101 828 99 736 2,10%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Mhwirth AS 1 750 209 40,20% 101 828 1 648 381 38,77%
 
Maritime Promeco AS 3 996 100,00% 1 884 2 112 100,00%
Drilltech AS 370 298 99,96% 2 639 367 659 99,96%
Mhwirth 1 AS -182 -18,35% 60 -242 -25,97%
Agder Research Holding AS 12 896 100,00% - 12 896 100,00%
 
Electrical Subsea & Drilling AS 27 888 79,73% 16 106 11 782 62,43%
 
TOTALT: Alle selskap 2 165 105 45,32% 122 517 2 042 588 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Mhwirth AS 1 750 209 101 828 1 648 381
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
101 828 -10,00% 1 740 026
 
  -30,00% 1 719 661
 
  -50,00% 1 699 295
 
  -70,00% 1 678 929
 
  -100,00% 1 648 381

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter2.498.3724.834.6288.699.1506.725.5285.511.7764.638.4955.209.9387.341.908
NEG -48,3 %NEG -44,4 %POS 29,3 %POS 22,0 %POS 18,8 %NEG -11,0 %NEG -29,0 % -
 
Bruttomargin1.403.0282.179.4262.852.6302.734.4902.351.8422.084.3972.121.9082.052.791
NEG -35,6 %NEG -23,6 %POS 4,3 %POS 16,3 %POS 12,8 %NEG -1,8 %POS 3,4 % -
 
EBITDA resultat-100.896-124.027329.367584.331637.813593.431761.789685.323
POS 18,6 %NEG -137,7 %NEG -43,6 %NEG -8,4 %POS 7,5 %NEG -22,1 %POS 11,2 % -
 
Driftsresultat-321.220-413.695100.618465.866567.740526.760713.196608.062
POS 22,4 %NEG -511,2 %NEG -78,4 %NEG -17,9 %POS 7,8 %NEG -26,1 %POS 17,3 % -
 
Kontantstrøm693.373-499.058128.418-907.788-29.0822.218.403829.7260
POS 238,9 %NEG -488,6 %POS 114,1 %NEG -3 021,5 %NEG -101,3 %POS 167,4 % - -
 
Kassebeholdning268.888480.156540.281384.697775.4901.723.6471.124.390749.275
NEG -44,0 %NEG -11,1 %POS 40,4 %NEG -50,4 %NEG -55,0 %POS 53,3 %POS 50,1 % -
 
Sum egenkapital927.1111.065.1461.530.8371.668.4551.372.6441.255.9561.486.8701.168.771
NEG -13,0 %NEG -30,4 %NEG -8,2 %POS 21,6 %POS 9,3 %NEG -15,5 %POS 27,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.221.4951.988.1212.139.9511.755.202439.890584.269837.205755.055
POS 38,6 %POS 7,1 %NEG -21,9 %NEG -299,0 %POS 24,7 %POS 30,2 %NEG -10,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.