Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 472 580 331 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
160 096 30 647 595 3 896 640 1 437 876 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Mhwirth AS 100,00% 92 007 192 315 -52,16%
 
Maritime Promeco AS 100,00% 1 964 1 681 16,84%
Drilltech AS 100,00% 2 645 2 308 14,60%
Mhwirth 1 AS 100,00% 18 - -
Agder Research Holding AS 2,60% - - -
 
Electrical Subsea & Drilling AS 20,00% 15 512 2 052 655,95%
 
TOTALT: Alle selskap   92 007 196 714 -53,23%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Mhwirth AS 893 276 30,30% 92 007 801 269 28,05%
 
Maritime Promeco AS 4 099 100,00% 1 964 2 135 100,00%
Drilltech AS 2 169 31,11% 2 645 -476 -11,00%
Mhwirth 1 AS -30 -2,67% 18 -48 -4,34%
Agder Research Holding AS 61 3,74% - 61 3,74%
 
Electrical Subsea & Drilling AS 29 498 78,28% 15 512 13 986 63,09%
 
TOTALT: Alle selskap 929 073 30,97% 112 146 816 927 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Mhwirth AS 893 276 92 007 801 269
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
92 007 -10,00% 884 075
 
  -30,00% 865 674
 
  -50,00% 847 273
 
  -70,00% 828 871
 
  -100,00% 801 269

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter4.834.6288.699.1506.725.5285.511.7764.638.4955.209.9387.341.9087.645.527
NEG -44,4 %POS 29,3 %POS 22,0 %POS 18,8 %NEG -11,0 %NEG -29,0 %NEG -4,0 % -
 
Bruttomargin2.179.4262.852.6302.734.4902.351.8422.084.3972.121.9082.052.7911.466.822
NEG -23,6 %POS 4,3 %POS 16,3 %POS 12,8 %NEG -1,8 %POS 3,4 %POS 39,9 % -
 
EBITDA resultat-124.027329.367584.331637.813593.431761.789685.323331.454
NEG -137,7 %NEG -43,6 %NEG -8,4 %POS 7,5 %NEG -22,1 %POS 11,2 %POS 106,8 % -
 
Driftsresultat-413.695100.618465.866567.740526.760713.196608.062287.796
NEG -511,2 %NEG -78,4 %NEG -17,9 %POS 7,8 %NEG -26,1 %POS 17,3 %POS 111,3 % -
 
Kontantstrøm-499.058128.418-907.788-29.0822.218.403829.726433.7000
NEG -488,6 %POS 114,1 %NEG -3 021,5 %NEG -101,3 %POS 167,4 %POS 91,3 % - -
 
Kassebeholdning480.156540.281384.697775.4901.723.6471.124.390749.275871.838
NEG -11,1 %POS 40,4 %NEG -50,4 %NEG -55,0 %POS 53,3 %POS 50,1 %NEG -14,1 % -
 
Sum egenkapital1.065.1461.530.8371.668.4551.372.6441.255.9561.486.8701.168.771746.616
NEG -30,4 %NEG -8,2 %POS 21,6 %POS 9,3 %NEG -15,5 %POS 27,2 %POS 56,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.988.1212.139.9511.755.202439.890584.269837.205755.055282.162
POS 7,1 %NEG -21,9 %NEG -299,0 %POS 24,7 %POS 30,2 %NEG -10,9 %NEG -167,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.