Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 339 799 384 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 77 384 339 464 000 258 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Midgard Gruppen AS 100,00% ●●●● ●●●●
 
Bona Mea AS 50,00% ●●●● ●●●● -
Vest Utleie Holding AS 100,00% ●●●● ●●●● -
Mg Ragde AS 60,00% ●●●● ●●●● -
Midgard Forvaltning AS 100,00% ●●●● ●●●● -100,00%
 
Vågedalen AS 100,00% ●●●● ●●●● -
Midgard Næring AS 100,00% ●●●● ●●●● -
Midgard Bolig AS 100,00% ●●●● ●●●● -
Mg Daimyo AS 50,00% ●●●● ●●●● -
 
Bekkestua AS 37,50% ●●●● ●●●● -
 
TOTALT: Alle selskap   ●●●● ●●●● 585,39%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Midgard Gruppen AS 154 992 22,33% 2 392 ●●●● ●●●●
 
Bona Mea AS 199 73,70% - ●●●● ●●●●
Vest Utleie Holding AS 56 007 14,24% - ●●●● ●●●●
Mg Ragde AS 59 0,21% - ●●●● ●●●●
Midgard Forvaltning AS 1 955 6,75% - ●●●● ●●●●
 
Vågedalen AS 38 862 24,85% - ●●●● ●●●●
Midgard Næring AS 251 278 19,52% - ●●●● ●●●●
Midgard Bolig AS 6 347 77,73% - ●●●● ●●●●
Mg Daimyo AS 56 560 16,11% - ●●●● ●●●●
 
Bekkestua AS 104 787 47,23% - ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap 671 046 21,17% 2 392 ●●●● (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Midgard Gruppen AS 154 992 2 392 ●●●●
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
2 392 -10,00% ●●●●
 
  -30,00% ●●●●
 
  -50,00% ●●●●
 
  -70,00% ●●●●
 
  -100,00% ●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20212020201920182017
Driftsinntekter●●●850750
●●●POS 0,0 %NEG -100,0 %POS 0,0 %NEG -100,0 %
 
Bruttomargin●●●850750
●●●POS 0,0 %NEG -100,0 %POS 0,0 %NEG -100,0 %
 
EBITDA resultat●●●-2.756-2.580-2.591-5.795
●●●NEG -6,8 %POS 0,4 %POS 55,3 %NEG -114,2 %
 
Driftsresultat●●●-3.300-2.854-2.799-5.936
●●●NEG -15,6 %NEG -2,0 %POS 52,8 %NEG -106,1 %
 
Kontantstrøm●●●-85.66020.552-20.665116.051
●●●NEG -516,8 %POS 199,5 %NEG -117,8 %POS 374,4 %
 
Kassebeholdning●●●74.99420.22514.09650.226
●●●POS 270,8 %POS 43,5 %NEG -71,9 %POS 6 614,7 %
 
Sum egenkapital●●●151.306227.203207.277221.195
●●●NEG -33,4 %POS 9,6 %NEG -6,3 %POS 33,9 %
 
Sum langsiktig gjeld●●●404.775155.448130.05876.041
●●●NEG -160,4 %NEG -19,5 %NEG -71,0 %POS 7,1 %