Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 644 014 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 41 877 5 137 1 266 000 331 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Milco AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Milco AS -591 -22,88% - -591 -22,88%
 
TOTALT: Alle selskap -591 -22,88% - -591 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Milco AS -591 - -591
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -591
 
  -30,00% -591
 
  -50,00% -591
 
  -70,00% -591
 
  -100,00% -591

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013
Driftsinntekter1.4422.4311.9170
NEG -40,7 %POS 26,8 %POS 100% -
 
Bruttomargin5821.0691.289-2
NEG -45,6 %NEG -17,1 %POS 64 550,0 % -
 
EBITDA resultat-376-58313-4
NEG -548,3 %NEG -118,5 %POS 7 925,0 % -
 
Driftsresultat-421-77302-4
NEG -446,8 %NEG -125,5 %POS 7 650,0 % -
 
Kontantstrøm877-1.5096430
POS 158,1 %NEG -334,7 % - -
 
Kassebeholdning5416271122
NEG -66,7 %NEG -77,2 %POS 3 131,8 % -
 
Sum egenkapital-36713324726
NEG -375,9 %NEG -46,2 %POS 850,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.5073.2512040
POS 22,9 %NEG -1 493,6 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.