Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 495 747 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 42 575 14 671 2 771 500 1 667 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (232,97%)
Resultat før skatt (158,43%)
Driftsresultat (191,98%)
Kontantstrøm fra drift (121,73%)
Kassebeholdning (13,62%)
Sum egenkapital (57,57%)
Driftsinntekter (74,41%)
Bruttomargin (188,40%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Milco AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Milco AS 635 10,93% - 635 10,93%
 
TOTALT: Alle selskap 635 10,93% - 635 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Milco AS 635 - 635
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 635
 
  -30,00% 635
 
  -50,00% 635
 
  -70,00% 635
 
  -100,00% 635

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2019201820172016201520142013
Driftsinntekter3631.0191.3191.4422.4311.9170
NEG -64,4 %NEG -22,7 %NEG -8,5 %NEG -40,7 %POS 26,8 %POS 0,0 % -
 
Bruttomargin3481961.0405821.0691.289-2
POS 77,6 %NEG -81,2 %POS 78,7 %NEG -45,6 %NEG -17,1 %POS 64 550,0 % -
 
EBITDA resultat164-275412-376-58313-4
POS 159,6 %NEG -166,7 %POS 209,6 %NEG -548,3 %NEG -118,5 %POS 7 925,0 % -
 
Driftsresultat150-386334-421-77302-4
POS 138,9 %NEG -215,6 %POS 179,3 %NEG -446,8 %NEG -125,5 %POS 7 650,0 % -
 
Kontantstrøm-51-40217877-1.5096430
POS 87,3 %NEG -2 464,7 %NEG -98,1 %POS 158,1 %NEG -334,7 % - -
 
Kassebeholdning27502275416271122
NEG -46,0 %NEG -78,0 %POS 320,4 %NEG -66,7 %NEG -77,2 %POS 3 131,8 % -
 
Sum egenkapital-541-591-122-36713324726
POS 8,5 %NEG -384,4 %POS 66,8 %NEG -375,9 %NEG -46,2 %POS 850,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.2503.0272.7772.5073.2512040
NEG -7,4 %NEG -9,0 %NEG -10,8 %POS 22,9 %NEG -1 493,6 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.