Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 759 173 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
223 200 301 110 69 863 2 076 000 1 089 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (1,14%) Resultat før skatt (-32,75%)
Kassebeholdning (10,99%) Driftsresultat (-28,75%)
Driftsinntekter (19,24%) Kontantstrøm fra drift (-67,32%)
Bruttomargin (15,23%) Sum egenkapital (-4,53%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Miljø-merking AS 100,00% - -
 
Steinberg Næringspark A/S 24,24% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Miljø-merking AS 1 370 25,59% - 1 370 25,59%
 
Steinberg Næringspark A/S 2 277 17,46% - 2 277 17,46%
 
TOTALT: Alle selskap 3 647 19,83% - 3 647 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Miljø-merking AS 1 370 - 1 370
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 370
 
  -30,00% 1 370
 
  -50,00% 1 370
 
  -70,00% 1 370
 
  -100,00% 1 370

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter6.1497.0777.3984.9005.6394.7343.6353.426
NEG -13,1 %NEG -4,3 %POS 51,0 %NEG -13,1 %POS 19,1 %POS 30,2 %POS 6,1 % -
 
Bruttomargin5.2365.7676.0054.2095.0943.8123.1493.043
NEG -9,2 %NEG -4,0 %POS 42,7 %NEG -17,4 %POS 33,6 %POS 21,1 %POS 3,5 % -
 
EBITDA resultat2495231.2631181.079529233438
NEG -52,4 %NEG -58,6 %POS 970,3 %NEG -89,1 %POS 104,0 %POS 127,0 %NEG -46,8 % -
 
Driftsresultat504061.243991.04735966271
NEG -87,7 %NEG -67,3 %POS 1 155,6 %NEG -90,5 %POS 191,6 %POS 443,9 %NEG -75,6 % -
 
Kontantstrøm386-4491.318-1.1039161.179-6090
POS 186,0 %NEG -134,1 %POS 219,5 %NEG -220,4 %NEG -22,3 %POS 293,6 % - -
 
Kassebeholdning6904661.3431111.189659139490
POS 48,1 %NEG -65,3 %POS 1 109,9 %NEG -90,7 %POS 80,4 %POS 374,1 %NEG -71,6 % -
 
Sum egenkapital1.3841.3711.385795742475374671
POS 0,9 %NEG -1,0 %POS 74,2 %POS 7,1 %POS 56,2 %POS 27,0 %NEG -44,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld465622663136167280464634
POS 25,2 %POS 6,2 %NEG -387,5 %POS 18,6 %POS 40,4 %POS 39,7 %POS 26,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.