Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 411 945 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 388 356 80 589 756 000 187 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (48,84%) Driftsinntekter (-7,60%)
Resultat før skatt (51,46%) Bruttomargin (-0,96%)
Driftsresultat (50,51%)
Kontantstrøm fra drift (211,15%)
Kassebeholdning (145,28%)
Sum egenkapital (39,52%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Minoko Design AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Minoko Design AS 2 083 55,98% - 2 083 55,98%
 
TOTALT: Alle selskap 2 083 55,98% - 2 083 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Minoko Design AS 2 083 - 2 083
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 083
 
  -30,00% 2 083
 
  -50,00% 2 083
 
  -70,00% 2 083
 
  -100,00% 2 083

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter8.8665.6706.5465.6644.5784.1324.5861.542
POS 56,4 %NEG -13,4 %POS 15,6 %POS 23,7 %POS 10,8 %NEG -9,9 %POS 197,4 % -
 
Bruttomargin6.9624.1434.7714.5433.9763.5213.5451.158
POS 68,0 %NEG -13,2 %POS 5,0 %POS 14,3 %POS 12,9 %NEG -0,7 %POS 206,1 % -
 
EBITDA resultat71227272779634912436244
POS 161,8 %NEG -62,6 %NEG -8,7 %POS 128,1 %POS 181,5 %POS 244,4 %NEG -85,2 % -
 
Driftsresultat69924467674332810120244
POS 186,5 %NEG -63,9 %NEG -9,0 %POS 126,5 %POS 224,8 %POS 405,0 %NEG -91,8 % -
 
Kontantstrøm433-1.15263775148543-760
POS 137,6 %NEG -1 928,6 %NEG -91,9 %POS 423,6 %NEG -72,7 %POS 814,5 % - -
 
Kassebeholdning53390998967652609104166
POS 492,2 %NEG -91,0 %POS 3,2 %POS 48,3 %POS 7,1 %POS 485,6 %NEG -37,3 % -
 
Sum egenkapital507357356354597354276275
POS 42,0 %POS 0,3 %POS 0,6 %NEG -40,7 %POS 68,6 %POS 28,3 %POS 0,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000065
- - - - - POS 100,0 %NEG -20,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.