Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 8 754 219 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
40 000 29 507 29 712 8 655 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Molliesafe AS 100,00% 17 142 -
 
TOTALT: Alle selskap   17 142 - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Molliesafe AS -385 -2,22% 17 142 -17 527 -10 371,01%
 
TOTALT: Alle selskap -385 -2,22% 17 142 -17 527 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Molliesafe AS -385 17 142 -17 527
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
17 142 -10,00% -2 099
 
  -30,00% -5 528
 
  -50,00% -8 956
 
  -70,00% -12 384
 
  -100,00% -17 527

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016
Driftsinntekter44
-
 
Bruttomargin44
-
 
EBITDA resultat-184
-
 
Driftsresultat-184
-
 
Kontantstrøm0
-
 
Kassebeholdning36
-
 
Sum egenkapital-154
-
 
Sum langsiktig gjeld0
-
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.