Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 200 433 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
9 200 62 055 14 178 115 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Multi Montering AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Multi Montering AS 8 2,33% - 8 2,33%
 
TOTALT: Alle selskap 8 2,33% - 8 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Multi Montering AS 8 - 8
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 8
 
  -30,00% 8
 
  -50,00% 8
 
  -70,00% 8
 
  -100,00% 8

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014
Driftsinntekter1.404915252
POS 53,4 %POS 263,1 % -
 
Bruttomargin1.399789226
POS 77,3 %POS 249,1 % -
 
EBITDA resultat-28-470
POS 40,4 %NEG % -
 
Driftsresultat-28-470
POS 40,4 %NEG % -
 
Kontantstrøm41380
POS 7,9 % - -
 
Kassebeholdning16812789
POS 32,3 %POS 42,7 % -
 
Sum egenkapital-44-1730
NEG -158,8 %NEG -156,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld000
- - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.