Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 119 849 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 1 849 1 118 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (4,26%) Resultat før skatt (-318,00%)
Driftsresultat (4,26%) Kassebeholdning (-81,08%)
Kontantstrøm fra drift (1 460,00%) Sum egenkapital (-29,65%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Nbst AS 100,00% - -
 
Sørlandsstigen AS 75,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Nbst AS 2 133 95,05% - 2 133 95,05%
 
Sørlandsstigen AS 2 774 52,01% - 2 774 52,01%
 
TOTALT: Alle selskap 4 907 64,75% - 4 907 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Nbst AS 2 133 - 2 133
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 133
 
  -30,00% 2 133
 
  -50,00% 2 133
 
  -70,00% 2 133
 
  -100,00% 2 133

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter4678959264791.5461.906858
POS 424,7 %POS 50,8 %POS 126,9 %NEG -94,6 %NEG -69,0 %NEG -18,9 %POS 122,1 % -
 
Bruttomargin4348959211091.5461.906800
POS 387,6 %POS 50,8 %POS 181,0 %NEG -80,7 %NEG -92,9 %NEG -18,9 %POS 138,3 % -
 
EBITDA resultat294-2-69-201-171.226810-146
POS 14 800,0 %POS 97,1 %POS 65,7 %NEG -1 082,4 %NEG -101,4 %POS 51,4 %POS 654,8 % -
 
Driftsresultat286-14-96-225-381.205805-229
POS 2 142,9 %POS 85,4 %POS 57,3 %NEG -492,1 %NEG -103,2 %POS 49,7 %POS 451,5 % -
 
Kontantstrøm-116146-2.4663.6342501.9841810
NEG -179,5 %POS 105,9 %NEG -167,9 %POS 1 353,6 %NEG -87,4 %POS 996,1 % - -
 
Kassebeholdning6632391642.658103383563
POS 177,4 %POS 45,7 %NEG -93,8 %POS 26 480,0 %NEG -69,7 %NEG -60,2 %NEG -85,3 % -
 
Sum egenkapital3.6132.9813.6283.519705215-304-1.115
POS 21,2 %NEG -17,8 %POS 3,1 %POS 399,1 %POS 227,9 %POS 170,7 %POS 72,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld042142283669852303924
POS 100,0 %POS 70,4 %POS 49,8 %POS 57,7 %POS 21,5 %NEG -181,2 %POS 67,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.