Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 442 945 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
139 17 970 9 180 415 000 656

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Nematech AS 100,00% 30 16 87,50%
 
TOTALT: Alle selskap   30 16 87,50%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Nematech AS 71 7,84% 30 41 4,68%
 
TOTALT: Alle selskap 71 7,84% 30 41 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Nematech AS 71 30 41
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
30 -10,00% 68
 
  -30,00% 62
 
  -50,00% 56
 
  -70,00% 50
 
  -100,00% 41

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014
Driftsinntekter8445
POS 16 780,0 % -
 
Bruttomargin4523
POS 14 966,7 % -
 
EBITDA resultat149-15
POS 1 093,3 % -
 
Driftsresultat147-15
POS 1 080,0 % -
 
Kontantstrøm1520
- -
 
Kassebeholdning831
POS 8 200,0 % -
 
Sum egenkapital1174
POS 2 825,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld20
NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.