Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Nettkatalogen No AS 100,00% 46 54 -14,81%
 
TOTALT: Alle selskap   46 54 -14,81%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Nettkatalogen No AS 242 27,88% 46 196 23,84%
 
TOTALT: Alle selskap 242 27,88% 46 196 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Nettkatalogen No AS 242 46 196
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
46 -10,00% 237
 
  -30,00% 228
 
  -50,00% 219
 
  -70,00% 210
 
  -100,00% 196

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter104950000016.125
POS 9,5 %POS 100% - - - - NEG -100,0 % -
 
Bruttomargin104950000016.125
POS 9,5 %POS 100% - - - - NEG -100,0 % -
 
EBITDA resultat5033-37-38-44-6-76810
POS 51,5 %POS 189,2 %POS 2,6 %POS 13,6 %NEG -633,3 %POS 92,1 %NEG -109,4 % -
 
Driftsresultat4227-37-38-44-6-76810
POS 55,6 %POS 173,0 %POS 2,6 %POS 13,6 %NEG -633,3 %POS 92,1 %NEG -109,4 % -
 
Kontantstrøm-1.0351461.516-49-24-214-1.7870
NEG -808,9 %NEG -90,4 %POS 3 193,9 %NEG -104,2 %POS 88,8 %POS 88,0 % - -
 
Kassebeholdning4811.5641.540112222151.697
NEG -69,2 %POS 1,6 %POS 13 900,0 %NEG -50,0 %POS 1 000,0 %NEG -99,1 %NEG -87,3 % -
 
Sum egenkapital4544544531.5531.5531.5531.5491.549
- POS 0,2 %NEG -70,8 % - - POS 0,3 % - -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.