Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 137 391 534 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 6 534 137 385 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (39,12%) EBITDA (-17,81%)
Kontantstrøm fra drift (63,43%) Driftsresultat (-17,81%)
Kassebeholdning (426,20%) Sum egenkapital (-30,98%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
New Kid In Town AS 100,00% - -
 
Grenseveien 19 II AS 100,00% 11 267 11 348 -0,71%
Factory 21 AS 100,00% 1 783 2 547 -30,00%
Fomo Works AS 100,00% 59 80 -26,25%
Funky Fomo AS 75,00% - - -
 
Slingshot AS 100,00% - - -
Forus Kontorbygg AS 50,00% 10 791 12 001 -10,08%
 
TOTALT: Alle selskap   - 19 976
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
New Kid In Town AS 3 977 1,44% - 3 977 1,44%
 
Grenseveien 19 II AS 9 982 17,41% 11 267 -1 285 -2,79%
Factory 21 AS -4 104 -3,53% 1 783 -5 887 -5,14%
Fomo Works AS -2 585 -7,52% 59 -2 644 -7,70%
Funky Fomo AS 761 20,37% - 761 20,37%
 
Slingshot AS 414 51,69% - 414 51,69%
Forus Kontorbygg AS 11 939 5,24% 10 791 1 148 0,53%
 
TOTALT: Alle selskap 20 384 2,84% 23 900 -3 516 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
New Kid In Town AS 3 977 - 3 977
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 977
 
  -30,00% 3 977
 
  -50,00% 3 977
 
  -70,00% 3 977
 
  -100,00% 3 977

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2019
Driftsinntekter0
-
 
Bruttomargin0
-
 
EBITDA resultat-7
-
 
Driftsresultat-7
-
 
Kontantstrøm0
-
 
Kassebeholdning0
-
 
Sum egenkapital8.693
-
 
Sum langsiktig gjeld99.641
-
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.