Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 12 272 655 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
2 491 600 2 064 164 181 890 7 374 000 161 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (779,33%) Kontantstrøm fra drift (-26,80%)
Resultat før skatt (672,58%)
Driftsresultat (1 229,26%)
Kassebeholdning (1,66%)
Sum egenkapital (31,06%)
Driftsinntekter (17,73%)
Bruttomargin (13,87%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Nicro AS 100,00% 9 251 -96,41%
 
TOTALT: Alle selskap   9 251 -96,41%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Nicro AS 6 717 29,96% 9 6 708 29,93%
 
TOTALT: Alle selskap 6 717 29,96% 9 6 708 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Nicro AS 6 717 9 6 708
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
9 -10,00% 6 716
 
  -30,00% 6 714
 
  -50,00% 6 713
 
  -70,00% 6 711
 
  -100,00% 6 708

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter46.88741.50843.75646.16339.93248.95539.26937.868
POS 13,0 %NEG -5,1 %NEG -5,2 %POS 15,6 %NEG -18,4 %POS 24,7 %POS 3,7 % -
 
Bruttomargin30.56427.36828.92731.41628.18733.44327.53827.487
POS 11,7 %NEG -5,4 %NEG -7,9 %POS 11,5 %NEG -15,7 %POS 21,4 %POS 0,2 % -
 
EBITDA resultat2.4951.7241.1992.0922.2206.2372.1382.305
POS 44,7 %POS 43,8 %NEG -42,7 %NEG -5,8 %NEG -64,4 %POS 191,7 %NEG -7,2 % -
 
Driftsresultat1.8261.0665531.2751.2385.2451.095999
POS 71,3 %POS 92,8 %NEG -56,6 %POS 3,0 %NEG -76,4 %POS 379,0 %POS 9,6 % -
 
Kontantstrøm-3.2151.8641.204-1.635-9661.2007480
NEG -272,5 %POS 54,8 %POS 173,6 %NEG -69,3 %NEG -180,5 %POS 60,4 % - -
 
Kassebeholdning5.7437.0847.1616.8589.62011.08812.42513.162
NEG -18,9 %NEG -1,1 %POS 4,4 %NEG -28,7 %NEG -13,2 %NEG -10,8 %NEG -5,6 % -
 
Sum egenkapital5.4295.9177.3217.6608.8718.1356.32713.494
NEG -8,2 %NEG -19,2 %NEG -4,4 %NEG -13,7 %POS 9,0 %POS 28,6 %NEG -53,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld7.2923.5484.4954.7065.1624.8126.1427.805
NEG -105,5 %POS 21,1 %POS 4,5 %POS 8,8 %NEG -7,3 %POS 21,7 %POS 21,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.