Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 9 423 459 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 3 904 8 055 9 411 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (393,05%) EBITDA (-40,54%)
Kassebeholdning (745,45%) Driftsresultat (-70,48%)
Sum egenkapital (19,80%) Kontantstrøm fra drift (-94,00%)
Driftsinntekter (31,94%)
Bruttomargin (8,33%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Nidarholm Invest AS 100,00% 1 238 1 278 -3,13%
 
Svenn AS 29,96% 7 836 3 005 160,77%
Kjøpmannsgata 11 AS 100,00% 495 495 -
Nidarholm Management AS 100,00% - 90 -100,00%
Pantesikring AS 25,00% - - -
 
Blaaber Kompaniet AS 51,00% - - -
Areol Innredninger AS 47,00% 70 69 1,45%
Norda Partners AS 50,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   1 238 2 796 -55,72%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Nidarholm Invest AS 9 444 48,89% 1 238 8 206 45,39%
 
Svenn AS 5 378 40,78% 7 836 -2 458 -45,92%
Kjøpmannsgata 11 AS 94 0,66% 495 -401 -2,94%
Nidarholm Management AS 1 082 57,68% - 1 082 57,68%
Pantesikring AS -458 -67,06% - -458 -67,06%
 
Blaaber Kompaniet AS 2 291 21,34% - 2 291 21,34%
Areol Innredninger AS 4 128 32,28% 70 4 058 31,91%
Norda Partners AS 26 884 73,19% - 26 884 73,19%
 
TOTALT: Alle selskap 48 843 44,62% 9 639 39 204 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Nidarholm Invest AS 9 444 1 238 8 206
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 238 -10,00% 9 320
 
  -30,00% 9 073
 
  -50,00% 8 825
 
  -70,00% 8 577
 
  -100,00% 8 206

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter2.6972.8892.7512.4022.6012.5494.4781.924
NEG -6,6 %POS 5,0 %POS 14,5 %NEG -7,7 %POS 2,0 %NEG -43,1 %POS 132,7 % -
 
Bruttomargin2.6942.8892.7482.4022.6012.5183.7991.924
NEG -6,7 %POS 5,1 %POS 14,4 %NEG -7,7 %POS 3,3 %NEG -33,7 %POS 97,5 % -
 
EBITDA resultat444-869-2.878-2.732-1.478-1.902-810-2.484
POS 151,1 %POS 69,8 %NEG -5,3 %NEG -84,8 %POS 22,3 %NEG -134,8 %POS 67,4 % -
 
Driftsresultat351-917-2.975-2.778-1.529-1.953-832-2.496
POS 138,3 %POS 69,2 %NEG -7,1 %NEG -81,7 %POS 21,7 %NEG -134,7 %POS 66,7 % -
 
Kontantstrøm2.467-3.0111.6634771.1778482.0010
POS 181,9 %NEG -281,1 %POS 248,6 %NEG -59,5 %POS 38,8 %NEG -57,6 % - -
 
Kassebeholdning380656445595129137133559
NEG -42,1 %POS 47,4 %NEG -25,2 %POS 361,2 %NEG -5,8 %POS 3,0 %NEG -76,2 % -
 
Sum egenkapital17.17414.74114.14012.18114.08116.15017.14616.288
POS 16,5 %POS 4,3 %POS 16,1 %NEG -13,5 %NEG -12,8 %NEG -5,8 %POS 5,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld7.6257.3753.5004.5001.8003.0004.2075.400
NEG -3,4 %NEG -110,7 %POS 22,2 %NEG -150,0 %POS 40,0 %POS 28,7 %POS 22,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.