Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 242 075 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 164 384 34 192 2 043 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (2,16%) Resultat før skatt (-85,10%)
Driftsresultat (2,16%) Kontantstrøm fra drift (-39,18%)
Sum egenkapital (1,21%) Kassebeholdning (-24,37%)
Driftsinntekter (-0,45%)
Bruttomargin (-0,45%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Nitrus AS 100,00% - -
 
Nittedal Rustfrie AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Nitrus AS 7 926 88,98% - 7 926 88,98%
 
Nittedal Rustfrie AS 1 371 29,95% - 1 371 29,95%
 
TOTALT: Alle selskap 9 297 68,94% - 9 297 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Nitrus AS 7 926 - 7 926
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 7 926
 
  -30,00% 7 926
 
  -50,00% 7 926
 
  -70,00% 7 926
 
  -100,00% 7 926

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter3.2602.5722.7712.3361.4201.4371.3361.210
POS 26,7 %NEG -7,2 %POS 18,6 %POS 64,5 %NEG -1,2 %POS 7,6 %POS 10,4 % -
 
Bruttomargin3.2602.5722.7712.3361.4201.4371.3361.210
POS 26,7 %NEG -7,2 %POS 18,6 %POS 64,5 %NEG -1,2 %POS 7,6 %POS 10,4 % -
 
EBITDA resultat9181.3701.9421.454769568553413
NEG -33,0 %NEG -29,5 %POS 33,6 %POS 89,1 %POS 35,4 %POS 2,7 %POS 33,9 % -
 
Driftsresultat9181.2591.8301.379769568523342
NEG -27,1 %NEG -31,2 %POS 32,7 %POS 79,3 %POS 35,4 %POS 8,6 %POS 52,9 % -
 
Kontantstrøm2842.1443.5262.0916821.1266600
NEG -86,8 %NEG -39,2 %POS 68,6 %POS 206,6 %NEG -39,4 %POS 70,6 % - -
 
Kassebeholdning1.1906964.8521.507746172191437
POS 71,0 %NEG -85,7 %POS 222,0 %POS 102,0 %POS 333,7 %NEG -9,9 %NEG -56,3 % -
 
Sum egenkapital4.7063.07110.0396.7854.9053.3753.3863.234
POS 53,2 %NEG -69,4 %POS 48,0 %POS 38,3 %POS 45,3 %NEG -0,3 %POS 4,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld25334956691.260426
POS 24,2 %POS 32,7 %POS 12,5 %NEG -833,3 %POS 33,3 %POS 99,3 %NEG -195,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.