Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 22 779 975 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
162 400 9 903 123 3 183 452 9 531 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Nla Høgskolen AS 100,00% - -
 
Damaris Norge AS 50,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Nla Høgskolen AS 24 787 34,67% - 24 787 34,67%
 
Damaris Norge AS 336 51,61% - 336 51,61%
 
TOTALT: Alle selskap 25 123 34,83% - 25 123 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Nla Høgskolen AS 24 787 - 24 787
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 24 787
 
  -30,00% 24 787
 
  -50,00% 24 787
 
  -70,00% 24 787
 
  -100,00% 24 787

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013201220112010
Driftsinntekter204.126192.123181.454172.739114.792108.548106.969
POS 6,2 %POS 5,9 %POS 5,0 %POS 50,5 %POS 5,8 %POS 1,5 % -
 
Bruttomargin202.978192.052180.923172.190114.592108.009106.716
POS 5,7 %POS 6,2 %POS 5,1 %POS 50,3 %POS 6,1 %POS 1,2 % -
 
EBITDA resultat8.2723.558-8003.014-3.801-4.330-2.135
POS 132,5 %POS 544,8 %NEG -126,5 %POS 179,3 %POS 12,2 %NEG -102,8 % -
 
Driftsresultat5.8631.517-2.1971.802-4.113-4.459-2.351
POS 286,5 %POS 169,0 %NEG -221,9 %POS 143,8 %POS 7,8 %NEG -89,7 % -
 
Kontantstrøm5.8072.4706.16613.811-2.389-9.2140
POS 135,1 %NEG -59,9 %NEG -55,4 %POS 678,1 %POS 74,1 % - -
 
Kassebeholdning31.53929.18427.27026.49317.42020.34329.706
POS 8,1 %POS 7,0 %POS 2,9 %POS 52,1 %NEG -14,4 %NEG -31,5 % -
 
Sum egenkapital13.6437.7735.7457.1702.4985.8279.553
POS 75,5 %POS 35,3 %NEG -19,9 %POS 187,0 %NEG -57,1 %NEG -39,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld000346000
- - POS 100,0 %NEG % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.