Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Nmk Eiendom AS 100,00% 25 368 25 906 -2,08%
 
Nmk Campus AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   25 368 25 906 -2,08%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Nmk Eiendom AS 249 172 38,62% 25 368 223 804 36,11%
 
Nmk Campus AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 249 172 38,62% 25 368 223 804 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Nmk Eiendom AS 249 172 25 368 223 804
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
25 368 -10,00% 246 635
 
  -30,00% 241 562
 
  -50,00% 236 488
 
  -70,00% 231 414
 
  -100,00% 223 804

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20142013201220112010
Driftsinntekter52.71754.95448.08015.4451.336
NEG -4,1 %POS 14,3 %POS 211,3 %POS 1 056,1 % -
 
Bruttomargin41.89544.49127.4715.9281.317
NEG -5,8 %POS 62,0 %POS 363,4 %POS 350,1 % -
 
EBITDA resultat39.82439.70920.4151.410-2.547
POS 0,3 %POS 94,5 %POS 1 347,9 %POS 155,4 % -
 
Driftsresultat28.42128.32212.154-439-2.997
POS 0,3 %POS 133,0 %POS 2 868,6 %POS 85,4 % -
 
Kontantstrøm19.54010.237-10.56415.3090
POS 90,9 %POS 196,9 %NEG -169,0 % - -
 
Kassebeholdning40.40221.79019.0535.11111.177
POS 85,4 %POS 14,4 %POS 272,8 %NEG -54,3 % -
 
Sum egenkapital31.10425.99555.35856.73457.967
POS 19,7 %NEG -53,0 %NEG -2,4 %NEG -2,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld373.222372.528372.000264.941101.100
NEG -0,2 %NEG -0,1 %NEG -40,4 %NEG -162,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.