Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 449 713 918 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 659 479 310 438 446 665 000 79 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Nmk Eiendom AS 100,00% 24 293 24 830 -2,16%
 
Nmk Campus AS 100,00% - 9 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   24 293 24 839 -2,20%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Nmk Eiendom AS 246 087 26,26% 24 293 221 794 24,30%
 
Nmk Campus AS 7 500 98,87% - 7 500 98,87%
 
TOTALT: Alle selskap 253 587 26,85% 24 293 229 294 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Nmk Eiendom AS 246 087 24 293 221 794
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
24 293 -10,00% 243 658
 
  -30,00% 238 799
 
  -50,00% 233 941
 
  -70,00% 229 082
 
  -100,00% 221 794

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013201220112010
Driftsinntekter58.06152.48952.71754.95448.08015.4451.336
POS 10,6 %NEG -0,4 %NEG -4,1 %POS 14,3 %POS 211,3 %POS 1 056,1 % -
 
Bruttomargin47.99842.42941.89544.49127.4715.9281.317
POS 13,1 %POS 1,3 %NEG -5,8 %POS 62,0 %POS 363,4 %POS 350,1 % -
 
EBITDA resultat46.09439.13139.82439.70920.4151.410-2.547
POS 17,8 %NEG -1,7 %POS 0,3 %POS 94,5 %POS 1 347,9 %POS 155,4 % -
 
Driftsresultat32.01224.82728.42128.32212.154-439-2.997
POS 28,9 %NEG -12,6 %POS 0,3 %POS 133,0 %POS 2 868,6 %POS 85,4 % -
 
Kontantstrøm26.16012.72419.54010.237-10.56415.3090
POS 105,6 %NEG -34,9 %POS 90,9 %POS 196,9 %NEG -169,0 % - -
 
Kassebeholdning15.08222.63340.40221.79019.0535.11111.177
NEG -33,4 %NEG -44,0 %POS 85,4 %POS 14,4 %POS 272,8 %NEG -54,3 % -
 
Sum egenkapital249.172236.30531.10425.99555.35856.73457.967
POS 5,4 %POS 659,7 %POS 19,7 %NEG -53,0 %NEG -2,4 %NEG -2,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld393.039405.959373.222372.528372.000264.941101.100
POS 3,2 %NEG -8,8 %NEG -0,2 %NEG -0,1 %NEG -40,4 %NEG -162,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.