Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 458 376 363 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 074 345 74 400 457 227 500 118

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Nmk Eiendom AS 100,00% 24 830 25 368 -2,12%
 
Nmk Campus AS 100,00% 9 - -
 
TOTALT: Alle selskap   24 830 25 368 -2,12%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Nmk Eiendom AS 252 761 26,78% 24 830 227 931 24,80%
 
Nmk Campus AS 7 471 99,97% 9 7 462 99,97%
 
TOTALT: Alle selskap 260 232 27,35% 24 839 235 393 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Nmk Eiendom AS 252 761 24 830 227 931
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
24 830 -10,00% 250 278
 
  -30,00% 245 312
 
  -50,00% 240 346
 
  -70,00% 235 380
 
  -100,00% 227 931

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201520142013201220112010
Driftsinntekter52.48952.71754.95448.08015.4451.336
NEG -0,4 %NEG -4,1 %POS 14,3 %POS 211,3 %POS 1 056,1 % -
 
Bruttomargin42.42941.89544.49127.4715.9281.317
POS 1,3 %NEG -5,8 %POS 62,0 %POS 363,4 %POS 350,1 % -
 
EBITDA resultat39.13139.82439.70920.4151.410-2.547
NEG -1,7 %POS 0,3 %POS 94,5 %POS 1 347,9 %POS 155,4 % -
 
Driftsresultat24.82728.42128.32212.154-439-2.997
NEG -12,6 %POS 0,3 %POS 133,0 %POS 2 868,6 %POS 85,4 % -
 
Kontantstrøm12.72419.54010.237-10.56415.3090
NEG -34,9 %POS 90,9 %POS 196,9 %NEG -169,0 % - -
 
Kassebeholdning22.63340.40221.79019.0535.11111.177
NEG -44,0 %POS 85,4 %POS 14,4 %POS 272,8 %NEG -54,3 % -
 
Sum egenkapital236.30531.10425.99555.35856.73457.967
POS 659,7 %POS 19,7 %NEG -53,0 %NEG -2,4 %NEG -2,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld405.959373.222372.528372.000264.941101.100
NEG -8,8 %NEG -0,2 %NEG -0,1 %NEG -40,4 %NEG -162,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.