Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 022 868 564 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
108 288 400 70 610 096 29 128 068 806 363 000 8 479 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (30,23%)
Resultat før skatt (13,66%)
Driftsresultat (24,73%)
Kontantstrøm fra drift (64,08%)
Kassebeholdning (19,44%)
Sum egenkapital (4,40%)
Driftsinntekter (3,10%)
Bruttomargin (0,32%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Norcem AS 100,00% 7 369 7 173 2,73%
 
Kalkkaia AS 50,00% - - -
Renor AS 100,00% - - -
Tangen Eiendom AS 50,00% 165 173 -4,62%
Arsana Dinhms AS 0,03% 53 124 -57,26%
 
Isps Terminal Sjursøy Nord AS 16,66% - - -
Mur+betong AS 6,25% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   7 369 7 260 1,51%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Norcem AS 443 101 27,47% 7 369 435 732 27,14%
 
Kalkkaia AS 21 764 30,60% - 21 764 30,60%
Renor AS 46 032 45,42% - 46 032 45,42%
Tangen Eiendom AS 33 092 87,82% 165 32 927 87,76%
Arsana Dinhms AS 2 639 25,81% 53 2 586 25,43%
 
Isps Terminal Sjursøy Nord AS 139 35,64% - 139 35,64%
Mur+betong AS 1 342 77,66% - 1 342 77,66%
 
TOTALT: Alle selskap 548 109 29,86% 7 587 540 522 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Norcem AS 443 101 7 369 435 732
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
7 369 -10,00% 442 364
 
  -30,00% 440 890
 
  -50,00% 439 417
 
  -70,00% 437 943
 
  -100,00% 435 732

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter1.821.6241.784.6621.686.8681.491.2911.494.5461.480.9211.484.8161.416.623
POS 2,1 %POS 5,8 %POS 13,1 %NEG -0,2 %POS 0,9 %NEG -0,3 %POS 4,8 % -
 
Bruttomargin1.514.3571.434.6221.361.0021.205.4601.232.3141.243.3171.237.8081.177.237
POS 5,6 %POS 5,4 %POS 12,9 %NEG -2,2 %NEG -0,9 %POS 0,4 %POS 5,1 % -
 
EBITDA resultat428.192462.895382.558290.522360.867394.693351.448321.410
NEG -7,5 %POS 21,0 %POS 31,7 %NEG -19,5 %NEG -8,6 %POS 12,3 %POS 9,3 % -
 
Driftsresultat370.848401.692321.310228.052302.996338.199296.041265.241
NEG -7,7 %POS 25,0 %POS 40,9 %NEG -24,7 %NEG -10,4 %POS 14,2 %POS 11,6 % -
 
Kontantstrøm439.708439.598343.725267.837339.086379.891321.3890
POS 0,0 %POS 27,9 %POS 28,3 %NEG -21,0 %NEG -10,7 %POS 18,2 % - -
 
Kassebeholdning3013541.071389728430314358
NEG -15,0 %NEG -66,9 %POS 175,3 %NEG -46,6 %POS 69,3 %POS 36,9 %NEG -12,3 % -
 
Sum egenkapital440.333390.294419.550402.168404.923391.072348.482292.581
POS 12,8 %NEG -7,0 %POS 4,3 %NEG -0,7 %POS 3,5 %POS 12,2 %POS 19,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld49.75944.59358.50653.06858.97654.17758.410101.873
NEG -11,6 %POS 23,8 %NEG -10,2 %POS 10,0 %NEG -8,9 %POS 7,2 %POS 42,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.