Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 219 911 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
204 000 840 616 398 795 1 913 500 1 863 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (0,92%) Driftsresultat (-1,34%)
Resultat før skatt (0,47%) Kontantstrøm fra drift (-40,83%)
Sum egenkapital (62,25%) Kassebeholdning (-73,42%)
Driftsinntekter (3,23%)
Bruttomargin (2,05%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Nordfjord Hotell Drift AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Nordfjord Hotell Drift AS 4 358 61,16% - 4 358 61,16%
 
TOTALT: Alle selskap 4 358 61,16% - 4 358 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Nordfjord Hotell Drift AS 4 358 - 4 358
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 4 358
 
  -30,00% 4 358
 
  -50,00% 4 358
 
  -70,00% 4 358
 
  -100,00% 4 358

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter25.32926.23326.48521.19722.15722.90925.4370
NEG -3,4 %NEG -1,0 %POS 24,9 %NEG -4,3 %NEG -3,3 %NEG -9,9 %POS 0,0 % -
 
Bruttomargin22.43723.13023.20618.33518.46919.48222.0830
NEG -3,0 %NEG -0,3 %POS 26,6 %NEG -0,7 %NEG -5,2 %NEG -11,8 %POS 0,0 % -
 
EBITDA resultat1.091988517179-100-302644-5
POS 10,4 %POS 91,1 %POS 188,8 %POS 279,0 %POS 66,9 %NEG -146,9 %POS 12 980,0 % -
 
Driftsresultat742738459143-132-319644-5
POS 0,5 %POS 60,8 %POS 221,0 %POS 208,3 %POS 58,6 %NEG -149,5 %POS 12 980,0 % -
 
Kontantstrøm2511.549212-309-354-953.0590
NEG -83,8 %POS 630,7 %POS 168,6 %POS 12,7 %NEG -272,6 %NEG -103,1 % - -
 
Kassebeholdning1.2781.1431.1271.4372.5382.9303.007105
POS 11,8 %POS 1,4 %NEG -21,6 %NEG -43,4 %NEG -13,4 %NEG -2,6 %POS 2 763,8 % -
 
Sum egenkapital1.02550846822517730252981
POS 101,8 %POS 8,5 %POS 108,0 %POS 27,1 %NEG -41,4 %NEG -42,9 %POS 553,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld7038871.0042.162037740
POS 20,7 %POS 11,7 %POS 53,6 %POS 0,0 %POS 100,0 %POS 50,0 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.