Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 53 041 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
12 000 2 548 493 38 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (154,05%) Kassebeholdning (-100,00%)
Resultat før skatt (154,05%) Sum egenkapital (-12,20%)
Driftsresultat (154,05%)
Kontantstrøm fra drift (222,73%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Nordic Modules AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Nordic Modules AS 72 94,74% - 72 94,74%
 
TOTALT: Alle selskap 72 94,74% - 72 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Nordic Modules AS 72 - 72
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 72
 
  -30,00% 72
 
  -50,00% 72
 
  -70,00% 72
 
  -100,00% 72

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2017201620152014
Driftsinntekter363296360136
POS 22,6 %NEG -17,8 %POS 164,7 % -
 
Bruttomargin79287360136
NEG -72,5 %NEG -20,3 %POS 164,7 % -
 
EBITDA resultat-696280360136
NEG -348,6 %NEG -22,2 %POS 164,7 % -
 
Driftsresultat-696280360136
NEG -348,6 %NEG -22,2 %POS 164,7 % -
 
Kontantstrøm159128900
POS 24,2 %POS 42,2 % - -
 
Kassebeholdning2328-40296
NEG -17,9 %POS 170,0 %NEG -113,5 % -
 
Sum egenkapital119755576926
NEG -84,2 %POS 31,1 %NEG -37,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld02842840
POS 100,0 % - POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.