Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 454 819 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
13 600 129 904 13 315 233 000 65 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (64,95%)
Resultat før skatt (79,22%)
Driftsresultat (64,13%)
Kontantstrøm fra drift (466,67%)
Kassebeholdning (9,76%)
Sum egenkapital (152,63%)
Driftsinntekter (16,09%)
Bruttomargin (8,66%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Nordic Solutions AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Nordic Solutions AS 192 37,65% - 192 37,65%
 
TOTALT: Alle selskap 192 37,65% - 192 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Nordic Solutions AS 192 - 192
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 192
 
  -30,00% 192
 
  -50,00% 192
 
  -70,00% 192
 
  -100,00% 192

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter2.6842.8584.2294.3735.4304.7454.2444.641
NEG -6,1 %NEG -32,4 %NEG -3,3 %NEG -19,5 %POS 14,4 %POS 11,8 %NEG -8,6 % -
 
Bruttomargin1.6611.6972.6172.3402.9712.6522.4362.042
NEG -2,1 %NEG -35,2 %POS 11,8 %NEG -21,2 %POS 12,0 %POS 8,9 %POS 19,3 % -
 
EBITDA resultat1989691-370294164172122
POS 106,3 %POS 5,5 %POS 124,6 %NEG -225,9 %POS 79,3 %NEG -4,7 %POS 41,0 % -
 
Driftsresultat1785147-41327114713888
POS 249,0 %POS 8,5 %POS 111,4 %NEG -252,4 %POS 84,4 %POS 6,5 %POS 56,8 % -
 
Kontantstrøm23-50-27-14843283520
POS 146,0 %NEG -85,2 %POS 81,8 %NEG -134,3 %POS 420,5 %POS 59,6 % - -
 
Kassebeholdning6744585887566362
POS 52,3 %NEG -24,1 % - NEG -33,3 %POS 55,4 %NEG -11,1 %POS 1,6 % -
 
Sum egenkapital-1-162-183-20623660-53-168
POS 99,4 %POS 11,5 %POS 11,2 %NEG -187,3 %POS 293,3 %POS 213,2 %POS 68,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000077137197
- - - - POS 100,0 %POS 43,8 %POS 30,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.