Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 35 345 203 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
7 447 600 5 550 493 1 066 110 18 795 000 2 486 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (1 151,26%)
Resultat før skatt (973,44%)
Driftsresultat (2 334,34%)
Kontantstrøm fra drift (1 855,84%)
Kassebeholdning (1 128,86%)
Sum egenkapital (19,82%)
Driftsinntekter (41,52%)
Bruttomargin (58,47%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Nordic Sportsmaster AS 100,00% 2 904 3 715 -21,83%
 
TOTALT: Alle selskap   2 904 3 715 -21,83%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Nordic Sportsmaster AS 22 009 44,80% 2 904 19 105 41,33%
 
TOTALT: Alle selskap 22 009 44,80% 2 904 19 105 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Nordic Sportsmaster AS 22 009 2 904 19 105
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
2 904 -10,00% 21 719
 
  -30,00% 21 138
 
  -50,00% 20 557
 
  -70,00% 19 976
 
  -100,00% 19 105

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015
Driftsinntekter85.06772.00273.31373.691
POS 18,1 %NEG -1,8 %NEG -0,5 % -
 
Bruttomargin27.54324.72029.12427.558
POS 11,4 %NEG -15,1 %POS 5,7 % -
 
EBITDA resultat2.6972.9247.3014.426
NEG -7,8 %NEG -60,0 %POS 65,0 % -
 
Driftsresultat2.0702.2156.2823.703
NEG -6,5 %NEG -64,7 %POS 69,6 % -
 
Kontantstrøm6601.0451.9740
NEG -36,8 %NEG -47,1 % - -
 
Kassebeholdning4.8372.4313.1473.027
POS 99,0 %NEG -22,8 %POS 4,0 % -
 
Sum egenkapital19.13217.72316.67315.671
POS 8,0 %POS 6,3 %POS 6,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld328000
POS 0,0 % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.