Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 8 915 430 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
162 800 2 794 685 141 945 5 637 000 179 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (64,78%)
Resultat før skatt (75,03%)
Driftsresultat (74,50%)
Kontantstrøm fra drift (116,30%)
Kassebeholdning (44,37%)
Sum egenkapital (12,83%)
Driftsinntekter (7,65%)
Bruttomargin (20,39%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Nordisk Energikontroll AS 100,00% 121 -
 
Nordisk Energikontroll Telemark AS 95,00% - - -
Nordisk Energikontroll AS 10,00% 121 -
 
TOTALT: Alle selskap   121 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Nordisk Energikontroll AS 5 823 31,17% 121 5 702 30,72%
 
Nordisk Energikontroll Telemark AS 1 431 56,41% - 1 431 56,41%
Nordisk Energikontroll AS 5 823 31,17% 121 5 702 30,72%
 
TOTALT: Alle selskap 13 077 32,77% 242 12 835 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Nordisk Energikontroll AS 5 823 121 5 702
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
121 -10,00% 5 811
 
  -30,00% 5 787
 
  -50,00% 5 763
 
  -70,00% 5 738
 
  -100,00% 5 702

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter60.38842.78632.55134.02227.05419.05326.76813.749
POS 41,1 %POS 31,4 %NEG -4,3 %POS 25,8 %POS 42,0 %NEG -28,8 %POS 94,7 % -
 
Bruttomargin14.93011.7888.8438.9357.5637.5897.8345.647
POS 26,7 %POS 33,3 %NEG -1,0 %POS 18,1 %NEG -0,3 %NEG -3,1 %POS 38,7 % -
 
EBITDA resultat5.9053.6201.4172.2401.8042.110725166
POS 63,1 %POS 155,5 %NEG -36,7 %POS 24,2 %NEG -14,5 %POS 191,0 %POS 336,7 % -
 
Driftsresultat5.6393.4131.2302.0961.7081.023586-12
POS 65,2 %POS 177,5 %NEG -41,3 %POS 22,7 %POS 67,0 %POS 74,6 %POS 4 983,3 % -
 
Kontantstrøm4.3911.5833.675-592.792163.5480
POS 177,4 %NEG -56,9 %POS 6 328,8 %NEG -102,1 %POS 17 350,0 %NEG -99,5 % - -
 
Kassebeholdning4.2592.7613.3812.8254.4102.8853.0781.948
POS 54,3 %NEG -18,3 %POS 19,7 %NEG -35,9 %POS 52,9 %NEG -6,3 %POS 58,0 % -
 
Sum egenkapital4.9633.2743.1183.7613.0812.5392.1273.389
POS 51,6 %POS 5,0 %NEG -17,1 %POS 22,1 %POS 21,3 %POS 19,4 %NEG -37,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000000371
- - - - - - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.