Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 845 006 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 161 750 61 740 1 620 500 1 016

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Nordlyshytter AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Nordlyshytter AS 15 581 65,87% - 15 581 65,87%
 
TOTALT: Alle selskap 15 581 65,87% - 15 581 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Nordlyshytter AS 15 581 - 15 581
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 15 581
 
  -30,00% 15 581
 
  -50,00% 15 581
 
  -70,00% 15 581
 
  -100,00% 15 581

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201520142013
Driftsinntekter29.5018.4054.971
POS 251,0 %POS 69,1 % -
 
Bruttomargin8.1422.5041.791
POS 225,2 %POS 39,8 % -
 
EBITDA resultat4.9171.047728
POS 369,6 %POS 43,8 % -
 
Driftsresultat4.765986728
POS 383,3 %POS 35,4 % -
 
Kontantstrøm4.6814450
POS 951,9 % - -
 
Kassebeholdning4.3391.0071.265
POS 330,9 %NEG -20,4 % -
 
Sum egenkapital1.370869635
POS 57,7 %POS 36,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld36330
NEG -9,1 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.