Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 71 575 479 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
834 000 6 221 671 1 240 808 61 204 000 2 075 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (61,48%) Resultat før skatt (-40,51%)
Driftsresultat (35,37%) Driftsinntekter (-0,79%)
Kontantstrøm fra drift (254,33%)
Kassebeholdning (8,86%)
Sum egenkapital (22,95%)
Bruttomargin (8,19%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Norengros AS 100,00% 1 852 73 2 436,99%
 
Scandigross AS 100,00% - - -
Norengros Service AS 100,00% 188 - -
Norengros Hx AS 2,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   1 852 73 2 436,99%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Norengros AS 4 741 3,48% 1 852 2 889 2,15%
 
Scandigross AS 114 1,09% - 114 1,09%
Norengros Service AS 86 29,97% 188 -102 -103,03%
Norengros Hx AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 4 941 3,37% 2 040 2 901 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Norengros AS 4 741 1 852 2 889
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 852 -10,00% 4 556
 
  -30,00% 4 185
 
  -50,00% 3 815
 
  -70,00% 3 445
 
  -100,00% 2 889

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter152.926142.991139.268128.237127.673129.652107.50787.978
POS 6,9 %POS 2,7 %POS 8,6 %POS 0,4 %NEG -1,5 %POS 20,6 %POS 22,2 % -
 
Bruttomargin55.52652.30248.37445.88940.60240.45530.08829.163
POS 6,2 %POS 8,1 %POS 5,4 %POS 13,0 %POS 0,4 %POS 34,5 %POS 3,2 % -
 
EBITDA resultat1.6251.6091.5062.0931.9491.797556396
POS 1,0 %POS 6,8 %NEG -28,0 %POS 7,4 %POS 8,5 %POS 223,2 %POS 40,4 % -
 
Driftsresultat1.2439576201.2311.1031.134172275
POS 29,9 %POS 54,4 %NEG -49,6 %POS 11,6 %NEG -2,7 %POS 559,3 %NEG -37,5 % -
 
Kontantstrøm9.938285-3.1825.2151352.4068350
POS 3 387,0 %POS 109,0 %NEG -161,0 %POS 3 763,0 %NEG -94,4 %POS 188,1 % - -
 
Kassebeholdning16.0766.2656.1429.4974.3986.1514.8645.661
POS 156,6 %POS 2,0 %NEG -35,3 %POS 115,9 %NEG -28,5 %POS 26,5 %NEG -14,1 % -
 
Sum egenkapital3.7793.7453.7423.7363.7303.7563.7843.783
POS 0,9 %POS 0,1 %POS 0,2 %POS 0,2 %NEG -0,7 %NEG -0,7 %POS 0,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.