Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 97 939 886 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
2 256 400 11 317 890 1 064 096 81 718 500 1 583 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (18,91%) Bruttomargin (-4,23%)
Resultat før skatt (31,71%)
Driftsresultat (17,59%)
Kontantstrøm fra drift (157,51%)
Kassebeholdning (94,22%)
Sum egenkapital (7,89%)
Driftsinntekter (76,25%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Norengros AS 100,00% 2 232 1 893 17,91%
 
Norengros Hx AS 1,33% 1 059 735 44,08%
Norengros Service AS 100,00% 113 150 -24,67%
Scandigross AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   2 232 2 053 8,73%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Norengros AS 5 321 2,60% 2 232 3 089 1,53%
 
Norengros Hx AS 2 244 41,73% 1 059 1 185 27,44%
Norengros Service AS -30 -19,11% 113 -143 -325,00%
Scandigross AS 122 1,03% - 122 1,03%
 
TOTALT: Alle selskap 7 657 3,45% 3 404 4 253 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Norengros AS 5 321 2 232 3 089
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
2 232 -10,00% 5 098
 
  -30,00% 4 651
 
  -50,00% 4 205
 
  -70,00% 3 759
 
  -100,00% 3 089

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter151.394152.605152.926142.991139.268128.237127.673129.652
NEG -0,8 %NEG -0,2 %POS 6,9 %POS 2,7 %POS 8,6 %POS 0,4 %NEG -1,5 % -
 
Bruttomargin69.91364.61855.52652.30248.37445.88940.60240.455
POS 8,2 %POS 16,4 %POS 6,2 %POS 8,1 %POS 5,4 %POS 13,0 %POS 0,4 % -
 
EBITDA resultat1.8781.1631.6251.6091.5062.0931.9491.797
POS 61,5 %NEG -28,4 %POS 1,0 %POS 6,8 %NEG -28,0 %POS 7,4 %POS 8,5 % -
 
Driftsresultat1.2639331.2439576201.2311.1031.134
POS 35,4 %NEG -24,9 %POS 29,9 %POS 54,4 %NEG -49,6 %POS 11,6 %NEG -2,7 % -
 
Kontantstrøm5.048-3.2719.938285-3.1825.2151350
POS 254,3 %NEG -132,9 %POS 3 387,0 %POS 109,0 %NEG -161,0 %POS 3 763,0 % - -
 
Kassebeholdning13.63812.52816.0766.2656.1429.4974.3986.151
POS 8,9 %NEG -22,1 %POS 156,6 %POS 2,0 %NEG -35,3 %POS 115,9 %NEG -28,5 % -
 
Sum egenkapital4.7413.8563.7793.7453.7423.7363.7303.756
POS 23,0 %POS 2,0 %POS 0,9 %POS 0,1 %POS 0,2 %POS 0,2 %NEG -0,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.