Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 986 315 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 50 425 16 890 919 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (26,38%) EBITDA (-20,86%)
Resultat før skatt (-28,16%)
Driftsresultat (-24,61%)
Kontantstrøm fra drift (-64,77%)
Kassebeholdning (-11,44%)
Driftsinntekter (-16,13%)
Bruttomargin (-2,67%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Norgesbeslag AS 100,00% - -
 
Sg Metallteknikk AS 40,00% 45 53 -15,09%
 
TOTALT: Alle selskap   - 21 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Norgesbeslag AS 848 36,84% - 848 36,84%
 
Sg Metallteknikk AS -40 -47,62% 45 -85 -217,95%
 
TOTALT: Alle selskap 808 33,86% 45 763 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Norgesbeslag AS 848 - 848
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 848
 
  -30,00% 848
 
  -50,00% 848
 
  -70,00% 848
 
  -100,00% 848

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter1.147513541456453649778808
POS 123,6 %NEG -5,2 %POS 18,6 %POS 0,7 %NEG -30,2 %NEG -16,6 %NEG -3,7 % -
 
Bruttomargin722453525437453649778805
POS 59,4 %NEG -13,7 %POS 20,1 %NEG -3,5 %NEG -30,2 %NEG -16,6 %NEG -3,4 % -
 
EBITDA resultat150157304161129249368326
NEG -4,5 %NEG -48,4 %POS 88,8 %POS 24,8 %NEG -48,2 %NEG -32,3 %POS 12,9 % -
 
Driftsresultat48451955624100217164
POS 6,7 %NEG -76,9 %POS 248,2 %POS 133,3 %NEG -76,0 %NEG -53,9 %POS 32,3 % -
 
Kontantstrøm-70422121142-87681950
NEG -116,6 %POS 248,8 %NEG -14,8 %POS 263,2 %NEG -227,9 %NEG -65,1 % - -
 
Kassebeholdning80504736368289126
NEG -84,1 %POS 590,4 %POS 15,9 %NEG -7,4 %POS 142,9 %NEG -69,2 %POS 250,0 % -
 
Sum egenkapital410440480404515192251214
NEG -6,8 %NEG -8,3 %POS 18,8 %NEG -21,6 %POS 168,2 %NEG -23,5 %POS 17,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.6861.9002.0992.2292.3492.4942.6322.756
POS 11,3 %POS 9,5 %POS 5,8 %POS 5,1 %POS 5,8 %POS 5,2 %POS 4,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.