Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 092 425 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 721 027 40 397 1 588 000 743 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Noria Consulting AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Noria Consulting AS 410 6,62% - 410 6,62%
 
TOTALT: Alle selskap 410 6,62% - 410 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Noria Consulting AS 410 - 410
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 410
 
  -30,00% 410
 
  -50,00% 410
 
  -70,00% 410
 
  -100,00% 410

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014
Driftsinntekter10.9785.8684.360
POS 87,1 %POS 34,6 % -
 
Bruttomargin9.1654.5273.114
POS 102,5 %POS 45,4 % -
 
EBITDA resultat1.922-371.371
POS 5 294,6 %NEG -102,7 % -
 
Driftsresultat1.848-371.371
POS 5 094,6 %NEG -102,7 % -
 
Kontantstrøm1.314-8020
POS 263,8 % - -
 
Kassebeholdning2.0331.2031.667
POS 69,0 %NEG -27,8 % -
 
Sum egenkapital1.5821.0011.038
POS 58,0 %NEG -3,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld85400
NEG % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.