Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 092 425 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 721 027 40 397 1 588 000 743 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (36,67%) EBITDA (-74,99%)
Driftsinntekter (6,52%) Resultat før skatt (-77,26%)
Bruttomargin (8,10%) Driftsresultat (-76,84%)
Kontantstrøm fra drift (-16,33%)
Kassebeholdning (-27,01%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Noria Consulting AS 100,00% - -
 
Noria Consulting AS 8,03% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Noria Consulting AS 410 6,62% - 410 6,62%
 
Noria Consulting AS 410 6,62% - 410 6,62%
 
TOTALT: Alle selskap 820 6,62% - 820 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Noria Consulting AS 410 - 410
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 410
 
  -30,00% 410
 
  -50,00% 410
 
  -70,00% 410
 
  -100,00% 410

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014
Driftsinntekter10.9785.8684.360
POS 87,1 %POS 34,6 % -
 
Bruttomargin9.1654.5273.114
POS 102,5 %POS 45,4 % -
 
EBITDA resultat1.922-371.371
POS 5 294,6 %NEG -102,7 % -
 
Driftsresultat1.848-371.371
POS 5 094,6 %NEG -102,7 % -
 
Kontantstrøm1.314-8020
POS 263,8 % - -
 
Kassebeholdning2.0331.2031.667
POS 69,0 %NEG -27,8 % -
 
Sum egenkapital1.5821.0011.038
POS 58,0 %NEG -3,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld85400
NEG % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.