Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 291 712 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
240 000 257 096 42 616 717 000 35 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Normont AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Normont AS -194 -12,70% - -194 -12,70%
 
TOTALT: Alle selskap -194 -12,70% - -194 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Normont AS -194 - -194
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -194
 
  -30,00% -194
 
  -50,00% -194
 
  -70,00% -194
 
  -100,00% -194

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015
Driftsinntekter2.590516
POS 401,9 % -
 
Bruttomargin1.122270
POS 315,6 % -
 
EBITDA resultat-53-339
POS 84,4 % -
 
Driftsresultat-62-345
POS 82,0 % -
 
Kontantstrøm-3510
- -
 
Kassebeholdning5412
POS 350,0 % -
 
Sum egenkapital-70-273
POS 74,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld154193
POS 20,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.