Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 13 336 467 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
989 200 2 054 342 476 425 8 847 500 969 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (61,60%) EBITDA (-21,47%)
Driftsinntekter (30,48%) Resultat før skatt (-29,52%)
Bruttomargin (55,99%) Driftsresultat (-28,56%)
Kontantstrøm fra drift (-4,45%)
Kassebeholdning (-68,92%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Norse Cutting AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Norse Cutting AS 11 687 60,75% - 11 687 60,75%
 
TOTALT: Alle selskap 11 687 60,75% - 11 687 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Norse Cutting AS 11 687 - 11 687
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 11 687
 
  -30,00% 11 687
 
  -50,00% 11 687
 
  -70,00% 11 687
 
  -100,00% 11 687

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201720162015
Driftsinntekter20.46411.341105
POS 80,4 %POS 10 701,0 % -
 
Bruttomargin14.9759.3106
POS 60,8 %POS 155 066,7 % -
 
EBITDA resultat698-2.372-1.699
POS 129,4 %NEG -39,6 % -
 
Driftsresultat579-2.451-1.714
POS 123,6 %NEG -43,0 % -
 
Kontantstrøm1.359-3.1420
POS 143,3 % - -
 
Kassebeholdning2.8141.0212.262
POS 175,6 %NEG -54,9 % -
 
Sum egenkapital3.8271.9442.339
POS 96,9 %NEG -16,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld000
- - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.