Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 054 859 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
120 400 343 192 85 767 1 303 500 1 202 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (107,66%)
Resultat før skatt (135,02%)
Driftsresultat (137,65%)
Kontantstrøm fra drift (1 058,82%)
Kassebeholdning (72,89%)
Sum egenkapital (91,25%)
Driftsinntekter (44,51%)
Bruttomargin (44,71%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Norsk Vvs-merking AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Norsk Vvs-merking AS 1 136 32,58% - 1 136 32,58%
 
TOTALT: Alle selskap 1 136 32,58% - 1 136 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Norsk Vvs-merking AS 1 136 - 1 136
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 136
 
  -30,00% 1 136
 
  -50,00% 1 136
 
  -70,00% 1 136
 
  -100,00% 1 136

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter4.8014.3684.4075.0904.2124.1583.0952.935
POS 9,9 %NEG -0,9 %NEG -13,4 %POS 20,8 %POS 1,3 %POS 34,3 %POS 5,5 % -
 
Bruttomargin4.3724.0334.0084.3943.3892.7982.2902.204
POS 8,4 %POS 0,6 %NEG -8,8 %POS 29,7 %POS 21,1 %POS 22,2 %POS 3,9 % -
 
EBITDA resultat592422579332960383396324
POS 40,3 %NEG -27,1 %POS 74,4 %NEG -65,4 %POS 150,7 %NEG -3,3 %POS 22,2 % -
 
Driftsresultat380214388202863288301316
POS 77,6 %NEG -44,8 %POS 92,1 %NEG -76,6 %POS 199,7 %NEG -4,3 %NEG -4,7 % -
 
Kontantstrøm303-504-68-2437894112830
POS 160,1 %NEG -641,2 %POS 72,0 %NEG -130,8 %POS 92,0 %POS 45,2 % - -
 
Kassebeholdning4843179611.1561.7931.257910706
POS 52,7 %NEG -67,0 %NEG -16,9 %NEG -35,5 %POS 42,6 %POS 38,1 %POS 28,9 % -
 
Sum egenkapital6421.0021.0511.3781.3881.0641.015964
NEG -35,9 %NEG -4,7 %NEG -23,7 %NEG -0,7 %POS 30,5 %POS 4,8 %POS 5,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld122195264330136203281343
POS 37,4 %POS 26,1 %POS 20,0 %NEG -142,6 %POS 33,0 %POS 27,8 %POS 18,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.