Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 25 625 100 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
5 649 600 4 105 356 646 644 14 508 500 715 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (5,78%)
Resultat før skatt (11,98%)
Driftsresultat (5,93%)
Kontantstrøm fra drift (16,01%)
Kassebeholdning (7,99%)
Sum egenkapital (9,55%)
Driftsinntekter (0,06%)
Bruttomargin (8,34%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Nortech AS 100,00% 118 104 13,46%
 
TOTALT: Alle selskap   118 104 13,46%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Nortech AS 13 506 44,53% 118 13 388 44,31%
 
TOTALT: Alle selskap 13 506 44,53% 118 13 388 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Nortech AS 13 506 118 13 388
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
118 -10,00% 13 494
 
  -30,00% 13 471
 
  -50,00% 13 447
 
  -70,00% 13 423
 
  -100,00% 13 388

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter86.95473.54969.38879.98261.67462.77870.12362.808
POS 18,2 %POS 6,0 %NEG -13,2 %POS 29,7 %NEG -1,8 %NEG -10,5 %POS 11,6 % -
 
Bruttomargin38.92534.50131.91639.96027.83222.65025.98521.682
POS 12,8 %POS 8,1 %NEG -20,1 %POS 43,6 %POS 22,9 %NEG -12,8 %POS 19,8 % -
 
EBITDA resultat83670-1.8712.9492.469-1.0751.301-1.211
POS 1 094,3 %POS 103,7 %NEG -163,4 %POS 19,4 %POS 329,7 %NEG -182,6 %POS 207,4 % -
 
Driftsresultat567-312-2.3902.4822.056-1.401984-1.497
POS 281,7 %POS 86,9 %NEG -196,3 %POS 20,7 %POS 246,8 %NEG -242,4 %POS 165,7 % -
 
Kontantstrøm2721.007-2.292-295854-1.6742480
NEG -73,0 %POS 143,9 %NEG -676,9 %NEG -134,5 %POS 151,0 %NEG -775,0 % - -
 
Kassebeholdning1.1621.1801.0421.238908444417469
NEG -1,5 %POS 13,2 %NEG -15,8 %POS 36,3 %POS 104,5 %POS 6,5 %NEG -11,1 % -
 
Sum egenkapital10.65310.43310.26310.5258.9107.0596.9556.305
POS 2,1 %POS 1,7 %NEG -2,5 %POS 18,1 %POS 26,2 %POS 1,5 %POS 10,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld009151.7920000
- POS 100,0 %POS 48,9 %NEG % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.