Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 658 400 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 6 300 600 651 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ø.i.holding AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ø.i.holding AS -558 -42,43% - -558 -42,43%
 
TOTALT: Alle selskap -558 -42,43% - -558 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ø.i.holding AS -558 - -558
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -558
 
  -30,00% -558
 
  -50,00% -558
 
  -70,00% -558
 
  -100,00% -558

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201520142013201220112010
Driftsinntekter5500672.1790
POS 100% - NEG -100,0 %NEG -96,9 %POS 100% -
 
Bruttomargin5500471.2550
POS 100% - NEG -100,0 %NEG -96,3 %POS 100% -
 
EBITDA resultat41-1-1-2-325-6
POS 4 200,0 % - POS 50,0 %POS 99,4 %NEG -5 316,7 % -
 
Driftsresultat41-1-1-2-325-6
POS 4 200,0 % - POS 50,0 %POS 99,4 %NEG -5 316,7 % -
 
Kontantstrøm-12300-44-240
NEG % - POS 100,0 %NEG -83,3 % - -
 
Kassebeholdning3304444771
POS 8 150,0 % - - NEG -91,5 %NEG -33,8 % -
 
Sum egenkapital-387-413-357-309-26396
POS 6,3 %NEG -15,7 %NEG -15,5 %NEG -17,5 %NEG -374,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.57100000
NEG % - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.