Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 833 290 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 055 2 235 2 829 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ø. Nylander AS 100,00% - -
 
Beddingen Invest AS 50,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ø. Nylander AS 4 251 69,75% - 4 251 69,75%
 
Beddingen Invest AS 3 930 35,16% - 3 930 35,16%
 
TOTALT: Alle selskap 8 181 47,37% - 8 181 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ø. Nylander AS 4 251 - 4 251
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 4 251
 
  -30,00% 4 251
 
  -50,00% 4 251
 
  -70,00% 4 251
 
  -100,00% 4 251

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2015201420132012201120102009
Driftsinntekter05.96200000
NEG -100,0 %POS 100% - - - - -
 
Bruttomargin05.96200000
NEG -100,0 %POS 100% - - - - -
 
EBITDA resultat-1.1045.895-20-20-19-19-10
NEG -118,7 %POS 29 575,0 % - NEG -5,3 % - NEG -90,0 % -
 
Driftsresultat-1.1045.895-20-20-19-19-10
NEG -118,7 %POS 29 575,0 % - NEG -5,3 % - NEG -90,0 % -
 
Kontantstrøm-1.8294.84885311430
NEG -137,7 %POS 5 603,5 %POS 174,2 %POS 121,4 %POS 366,7 % - -
 
Kassebeholdning3.3472.7921385323984
POS 19,9 %POS 1 923,2 %POS 160,4 %POS 130,4 %POS 155,6 %NEG -89,3 % -
 
Sum egenkapital5.0345.5784801.0969661.3851.404
NEG -9,8 %POS 1 062,1 %NEG -56,2 %POS 13,5 %NEG -30,3 %NEG -1,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000000
- - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.