Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 882 041 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 41 301 21 740 5 819 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (12,16%) EBITDA (-21,84%)
Driftsinntekter (5,90%) Resultat før skatt (-13,68%)
Bruttomargin (5,90%) Driftsresultat (-25,05%)
Kontantstrøm fra drift (-89,35%)
Kassebeholdning (-10,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Øst Eiendomsinvest AS 100,00% - -
 
Bjåland Consult AS 33,33% 3 - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Øst Eiendomsinvest AS 1 301 10,99% - 1 301 10,99%
 
Bjåland Consult AS 1 106 37,92% 3 1 103 37,85%
 
TOTALT: Alle selskap 2 407 16,31% 3 2 404 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Øst Eiendomsinvest AS 1 301 - 1 301
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 301
 
  -30,00% 1 301
 
  -50,00% 1 301
 
  -70,00% 1 301
 
  -100,00% 1 301

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter9469449361.1191.1071.1211.0891.114
POS 0,2 %POS 0,9 %NEG -16,4 %POS 1,1 %NEG -1,2 %POS 2,9 %NEG -2,2 % -
 
Bruttomargin9469449361.1181.1061.1191.0891.114
POS 0,2 %POS 0,9 %NEG -16,3 %POS 1,1 %NEG -1,2 %POS 2,8 %NEG -2,2 % -
 
EBITDA resultat497621526465622566604782
NEG -20,0 %POS 18,1 %POS 13,1 %NEG -25,2 %POS 9,9 %NEG -6,3 %NEG -22,8 % -
 
Driftsresultat419543448387467411449471
NEG -22,8 %POS 21,2 %POS 15,8 %NEG -17,1 %POS 13,6 %NEG -8,5 %NEG -4,7 % -
 
Kontantstrøm180143-3104920943600
POS 25,9 %POS 146,1 %NEG -732,7 %NEG -76,6 %POS 386,0 %NEG -28,3 % - -
 
Kassebeholdning1911029094158876670
POS 87,3 %POS 13,3 %NEG -4,3 %NEG -40,5 %POS 81,6 %POS 31,8 %NEG -5,7 % -
 
Sum egenkapital1.007929706701688683719720
POS 8,4 %POS 31,6 %POS 0,7 %POS 1,9 %POS 0,7 %NEG -5,0 %NEG -0,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld10.50010.78711.0959.6289.85310.00110.0668.366
POS 2,7 %POS 2,8 %NEG -15,2 %POS 2,3 %POS 1,5 %POS 0,6 %NEG -20,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.