Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 190 519 281 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 12 781 190 506 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Østensjøveien 9 AS 100,00% 2 970 2 694 10,24%
 
Treschows gate 2 AS 100,00% 2 882 3 132 -7,98%
Bryn Næringspark AS 100,00% - - -
Kongsvingerveien 37 AS 100,00% - - -
Ensjøveien 11 AS 100,00% 28 28 -
 
TOTALT: Alle selskap   2 970 5 854 -49,27%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Østensjøveien 9 AS 845 0,22% 2 970 -2 125 -0,56%
 
Treschows gate 2 AS 7 677 3,99% 2 882 4 795 2,53%
Bryn Næringspark AS 212 433 89,91% - 212 433 89,91%
Kongsvingerveien 37 AS 3 556 4,33% - 3 556 4,33%
Ensjøveien 11 AS 4 586 14,46% 28 4 558 14,38%
 
TOTALT: Alle selskap 229 097 24,78% 5 880 223 217 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Østensjøveien 9 AS 845 2 970 -2 125
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
2 970 -10,00% 548
 
  -30,00% -46
 
  -50,00% -640
 
  -70,00% -1 234
 
  -100,00% -2 125

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter006200000
- NEG -100,0 %POS 100% - - - - -
 
Bruttomargin006200000
- NEG -100,0 %POS 100% - - - - -
 
EBITDA resultat-312-116-163-388-241-304-72-31
NEG -169,0 %POS 28,8 %POS 58,0 %NEG -61,0 %POS 20,7 %NEG -322,2 %NEG -132,3 % -
 
Driftsresultat-312-116-163-388-241-304-72-31
NEG -169,0 %POS 28,8 %POS 58,0 %NEG -61,0 %POS 20,7 %NEG -322,2 %NEG -132,3 % -
 
Kontantstrøm4.881-4.738-5.878-378-1.044-2.1874.3770
POS 203,0 %POS 19,4 %NEG -1 455,0 %POS 63,8 %POS 52,3 %NEG -150,0 % - -
 
Kassebeholdning11.51924511.0084417112222.446
POS 4 601,6 %NEG -97,8 %POS 24 918,2 %POS 158,8 %NEG -84,8 %POS 409,1 %NEG -99,1 % -
 
Sum egenkapital4.5156.3746.32514.39414.69915.47714.82712.037
NEG -29,2 %POS 0,8 %NEG -56,1 %NEG -2,1 %NEG -5,0 %POS 4,4 %POS 23,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld304.25290.93192.37494.16988.96359.09794.99498.700
NEG -234,6 %POS 1,6 %POS 1,9 %NEG -5,9 %NEG -50,5 %POS 37,8 %POS 3,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.