Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 387 137 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 464 836 194 301 1 630 000 98 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Østfold Kran & Transport AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Østfold Kran & Transport AS 3 839 56,93% - 3 839 56,93%
 
TOTALT: Alle selskap 3 839 56,93% - 3 839 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Østfold Kran & Transport AS 3 839 - 3 839
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 839
 
  -30,00% 3 839
 
  -50,00% 3 839
 
  -70,00% 3 839
 
  -100,00% 3 839

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter8.0868.6188.0535.7336.5856.5606.4416.355
NEG -6,2 %POS 7,0 %POS 40,5 %NEG -12,9 %POS 0,4 %POS 1,8 %POS 1,4 % -
 
Bruttomargin8.0868.0218.0535.7336.5856.5606.4416.355
POS 0,8 %NEG -0,4 %POS 40,5 %NEG -12,9 %POS 0,4 %POS 1,8 %POS 1,4 % -
 
EBITDA resultat1.348985451334913975804499
POS 36,9 %POS 118,4 %POS 35,0 %NEG -63,4 %NEG -6,4 %POS 21,3 %POS 61,1 % -
 
Driftsresultat1.255860299145670697516107
POS 45,9 %POS 187,6 %POS 106,2 %NEG -78,4 %NEG -3,9 %POS 35,1 %POS 382,2 % -
 
Kontantstrøm8101.144481-115114948430
NEG -29,2 %POS 137,8 %POS 4 472,7 %NEG -102,2 %POS 3,4 %NEG -41,4 % - -
 
Kassebeholdning2.3352.0131.2991.0781.0191.0651.346891
POS 16,0 %POS 55,0 %POS 20,5 %POS 5,8 %NEG -4,3 %NEG -20,9 %POS 51,1 % -
 
Sum egenkapital6212.6732.4432.2282.2321.7651.2931.358
NEG -76,8 %POS 9,4 %POS 9,6 %NEG -0,2 %POS 26,5 %POS 36,5 %NEG -4,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld17542531693305768281.164
NEG -316,7 %POS 20,8 %POS 68,6 %POS 48,8 %POS 42,7 %POS 30,4 %POS 28,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.