Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 184 192 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 59 507 34 685 2 090 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Østre Akervei AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Østre Akervei AS 2 748 57,43% - 2 748 57,43%
 
TOTALT: Alle selskap 2 748 57,43% - 2 748 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Østre Akervei AS 2 748 - 2 748
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 748
 
  -30,00% 2 748
 
  -50,00% 2 748
 
  -70,00% 2 748
 
  -100,00% 2 748

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.3131.2711.2551.2651.218873855834
POS 3,3 %POS 1,3 %NEG -0,8 %POS 3,9 %POS 39,5 %POS 2,1 %POS 2,5 % -
 
Bruttomargin1.3131.2711.2551.2651.218873855834
POS 3,3 %POS 1,3 %NEG -0,8 %POS 3,9 %POS 39,5 %POS 2,1 %POS 2,5 % -
 
EBITDA resultat1.1981.0348331.10474453685271
POS 15,9 %POS 24,1 %NEG -24,5 %POS 1 391,9 %NEG -83,7 %NEG -33,9 %POS 152,8 % -
 
Driftsresultat1.08293371898949408639108
POS 16,0 %POS 29,9 %NEG -27,4 %POS 1 918,4 %NEG -88,0 %NEG -36,2 %POS 491,7 % -
 
Kontantstrøm1.1861.0025017641.0756856630
POS 18,4 %POS 100,0 %NEG -34,4 %NEG -28,9 %POS 56,9 %POS 3,3 % - -
 
Kassebeholdning42168372821.048112765199
NEG -75,0 %NEG -54,8 %POS 353,7 %NEG -92,2 %POS 835,7 %NEG -85,4 %POS 284,4 % -
 
Sum egenkapital1.9641.5091.2001.0501.0671.020744579
POS 30,2 %POS 25,8 %POS 14,3 %NEG -1,6 %POS 4,6 %POS 37,1 %POS 28,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.3802.1502.8002.4473.1723.4394.7744.744
POS 35,8 %POS 23,2 %NEG -14,4 %POS 22,9 %POS 7,8 %POS 28,0 %NEG -0,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.