Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 545 938 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 4 438 541 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Øvre Slottsgate Invest AS 100,00% - -
 
Envirom Group AS 1,39% 1 085 1 085 -
Envirom Marine AS 1,06% 164 164 -
Hekas Gruppen AS 16,54% - - -
Envirom Oceanic AS 0,16% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 17 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Øvre Slottsgate Invest AS -784 -72,46% - -784 -72,46%
 
Envirom Group AS 9 040 85,56% 1 085 7 955 83,90%
Envirom Marine AS -825 -494,01% 164 -989 -32 966,67%
Hekas Gruppen AS - - - - -
Envirom Oceanic AS -31 -387,50% - -31 -387,50%
 
TOTALT: Alle selskap 7 400 62,59% 1 249 6 151 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Øvre Slottsgate Invest AS -784 - -784
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -784
 
  -30,00% -784
 
  -50,00% -784
 
  -70,00% -784
 
  -100,00% -784

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013201220112010
Driftsinntekter90004400350-3191
POS 100%NEG -100,0 %NEG -99,0 %POS 14,3 %POS 1 229,0 %NEG -134,1 % -
 
Bruttomargin90004400350-3191
POS 100%NEG -100,0 %NEG -99,0 %POS 14,3 %POS 1 229,0 %NEG -134,1 % -
 
EBITDA resultat857-20-59-62189-158-4
POS 4 385,0 %POS 66,1 %POS 4,8 %NEG -132,8 %POS 219,6 %NEG -3 850,0 % -
 
Driftsresultat857-20-59-62189-189-19
POS 4 385,0 %POS 66,1 %POS 4,8 %NEG -132,8 %POS 200,0 %NEG -894,7 % -
 
Kontantstrøm2.36651-5491913320
POS 47 220,0 %POS 400,0 %POS 100,2 %NEG -387,4 %NEG -42,5 % - -
 
Kassebeholdning04002500
NEG -100,0 %POS 100% - NEG -100,0 %POS 100% - -
 
Sum egenkapital701143283670465615
POS 4 907,1 %NEG -56,3 %NEG -61,4 %NEG -87,6 %POS 44,1 %NEG -24,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000000
- - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.