Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 037 308 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 895 315 171 493 3 700 500 1 270 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (20,15%) Kassebeholdning (-29,24%)
Resultat før skatt (25,57%) Sum egenkapital (-30,92%)
Driftsresultat (21,48%)
Kontantstrøm fra drift (184,27%)
Driftsinntekter (12,13%)
Bruttomargin (12,61%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
O M Regnskap AS 100,00% 680 909 -25,19%
 
TOTALT: Alle selskap   680 909 -25,19%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
O M Regnskap AS 1 624 19,15% 680 944 12,10%
 
TOTALT: Alle selskap 1 624 19,15% 680 944 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
O M Regnskap AS 1 624 680 944
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
680 -10,00% 1 556
 
  -30,00% 1 420
 
  -50,00% 1 284
 
  -70,00% 1 148
 
  -100,00% 944

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter17.44611.86610.6818.6588.5978.1087.4506.629
POS 47,0 %POS 11,1 %POS 23,4 %POS 0,7 %POS 6,0 %POS 8,8 %POS 12,4 % -
 
Bruttomargin17.14311.86610.6818.6588.5978.1087.4506.629
POS 44,5 %POS 11,1 %POS 23,4 %POS 0,7 %POS 6,0 %POS 8,8 %POS 12,4 % -
 
EBITDA resultat3.0131.4839981.0391.1161.0761.1551.072
POS 103,2 %POS 48,6 %NEG -3,9 %NEG -6,9 %POS 3,7 %NEG -6,8 %POS 7,7 % -
 
Driftsresultat2.6271.2509741.0231.0219771.050998
POS 110,2 %POS 28,3 %NEG -4,8 %POS 0,2 %POS 4,5 %NEG -7,0 %POS 5,2 % -
 
Kontantstrøm1.5731.525-554-4785942342540
POS 3,1 %POS 375,3 %NEG -15,9 %NEG -180,5 %POS 153,8 %NEG -7,9 % - -
 
Kassebeholdning1.9663334173896292741.046918
POS 490,4 %NEG -20,1 %POS 7,2 %NEG -38,2 %POS 129,6 %NEG -73,8 %POS 13,9 % -
 
Sum egenkapital1.7551.8591.3661.2011.0961.046840594
NEG -5,6 %POS 36,1 %POS 13,7 %POS 9,6 %POS 4,8 %POS 24,5 %POS 41,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.8022.6982.9372.0572.2392.4102.5332.650
NEG -40,9 %POS 8,1 %NEG -42,8 %POS 8,1 %POS 7,1 %POS 4,9 %POS 4,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.