Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 9 525 459 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 463 164 299 795 5 344 500 1 418 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (21,22%) Resultat før skatt (-50,59%)
Driftsresultat (16,53%) Sum egenkapital (-3,13%)
Kontantstrøm fra drift (37,42%) Driftsinntekter (-5,08%)
Kassebeholdning (29,66%)
Bruttomargin (3,48%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Opp Kraftledningstjenester AS 100,00% 7 29 -75,86%
 
Agusta 109 AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   7 29 -75,86%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Opp Kraftledningstjenester AS 16 420 62,88% 7 16 413 62,87%
 
Agusta 109 AS 11 761 77,03% - 11 761 77,03%
 
TOTALT: Alle selskap 28 181 68,10% 7 28 174 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Opp Kraftledningstjenester AS 16 420 7 16 413
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
7 -10,00% 16 419
 
  -30,00% 16 418
 
  -50,00% 16 417
 
  -70,00% 16 415
 
  -100,00% 16 413

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter67.70241.35041.51228.18518.57215.03714.0998.950
POS 63,7 %NEG -0,4 %POS 47,3 %POS 51,8 %POS 23,5 %POS 6,7 %POS 57,5 % -
 
Bruttomargin25.19117.48518.37318.55515.97413.30211.0597.896
POS 44,1 %NEG -4,8 %NEG -1,0 %POS 16,2 %POS 20,1 %POS 20,3 %POS 40,1 % -
 
EBITDA resultat4.4791.5172.5033.9822.9132.4061.0141.102
POS 195,3 %NEG -39,4 %NEG -37,1 %POS 36,7 %POS 21,1 %POS 137,3 %NEG -8,0 % -
 
Driftsresultat3.6217351.7633.3452.4002.074731941
POS 392,7 %NEG -58,3 %NEG -47,3 %POS 39,4 %POS 15,7 %POS 183,7 %NEG -22,3 % -
 
Kontantstrøm-247-6186.1402.0861.4542.6841.7390
POS 60,0 %NEG -110,1 %POS 194,3 %POS 43,5 %NEG -45,8 %POS 54,3 % - -
 
Kassebeholdning7.29310.07812.1586.8822.9754.0152.5722.407
NEG -27,6 %NEG -17,1 %POS 76,7 %POS 131,3 %NEG -25,9 %POS 56,1 %POS 6,9 % -
 
Sum egenkapital9.9847.5558.0508.2705.6683.9262.4722.786
POS 32,2 %NEG -6,1 %NEG -2,7 %POS 45,9 %POS 44,4 %POS 58,8 %NEG -11,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld4277471.0671.42657380675453
POS 42,8 %POS 30,0 %POS 25,2 %NEG -2 401,8 %POS 85,0 %POS 43,7 %NEG -49,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.