Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 796 884 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
30 000 60 411 19 973 305 500 381 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (0,00%) EBITDA (-27,14%)
Sum egenkapital (39,39%) Resultat før skatt (-48,82%)
Driftsinntekter (20,99%) Driftsresultat (-46,20%)
Bruttomargin (14,94%) Kontantstrøm fra drift (-100,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ordalen AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ordalen AS 230 34,90% - 230 34,90%
 
TOTALT: Alle selskap 230 34,90% - 230 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ordalen AS 230 - 230
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 230
 
  -30,00% 230
 
  -50,00% 230
 
  -70,00% 230
 
  -100,00% 230

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.5443.7703.7284.6306.2255.3014.3374.349
NEG -59,0 %POS 1,1 %NEG -19,5 %NEG -25,6 %POS 17,4 %POS 22,2 %NEG -0,3 % -
 
Bruttomargin1.5233.4003.5774.4955.7775.1474.2753.775
NEG -55,2 %NEG -4,9 %NEG -20,4 %NEG -22,2 %POS 12,2 %POS 20,4 %POS 13,2 % -
 
EBITDA resultat370691407-766-50160288-546
NEG -46,5 %POS 69,8 %POS 153,1 %NEG -52,9 %NEG -183,2 %POS 584,1 %POS 116,1 % -
 
Driftsresultat153339-10-945-57654228-594
NEG -54,9 %POS 3 490,0 %POS 98,9 %NEG -64,1 %NEG -206,3 %POS 1 835,7 %POS 104,7 % -
 
Kontantstrøm5410217379-744669-1280
POS 100%NEG -100,0 %NEG -42,7 %POS 150,9 %NEG -211,2 %POS 622,7 % - -
 
Kassebeholdning4949494949852429267
- - - - NEG -94,2 %POS 98,6 %POS 60,7 % -
 
Sum egenkapital38-52-885-651340945577183
POS 173,1 %POS 94,1 %NEG -35,9 %NEG -291,5 %NEG -64,0 %POS 63,8 %POS 215,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld525932.2434169137236348
POS 91,2 %POS 73,6 %NEG -5 370,7 %POS 40,6 %POS 49,6 %POS 41,9 %POS 32,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.