Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 476 514 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 350 096 68 918 1 329 500 1 728 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (9,27%) Resultat før skatt (-10,40%)
Sum egenkapital (19,64%) Driftsresultat (-11,30%)
Driftsinntekter (26,51%) Kontantstrøm fra drift (-68,57%)
Bruttomargin (36,61%) Kassebeholdning (-16,79%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Orstad Gulv & Renhold AS 100,00% 22 -
 
TOTALT: Alle selskap   22 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Orstad Gulv & Renhold AS 1 072 31,27% 22 1 050 30,83%
 
TOTALT: Alle selskap 1 072 31,27% 22 1 050 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Orstad Gulv & Renhold AS 1 072 22 1 050
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
22 -10,00% 1 070
 
  -30,00% 1 065
 
  -50,00% 1 061
 
  -70,00% 1 057
 
  -100,00% 1 050

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2019201820172016201520142013
Driftsinntekter3.8762.9902.5042.8132.7143.0081.308
POS 29,6 %POS 19,4 %NEG -11,0 %POS 3,6 %NEG -9,8 %POS 130,0 % -
 
Bruttomargin3.5382.7402.3512.5602.0822.318935
POS 29,1 %POS 16,5 %NEG -8,2 %POS 23,0 %NEG -10,2 %POS 147,9 % -
 
EBITDA resultat48320344356306367328
POS 137,9 %POS 361,4 %NEG -87,6 %POS 16,3 %NEG -16,6 %POS 11,9 % -
 
Driftsresultat402107-124221110243283
POS 275,7 %POS 186,3 %NEG -156,1 %POS 100,9 %NEG -54,7 %NEG -14,1 % -
 
Kontantstrøm388285-179251-1282460
POS 36,1 %POS 259,2 %NEG -171,3 %POS 296,1 %NEG -152,0 % - -
 
Kassebeholdning487393229443321515283
POS 23,9 %POS 71,6 %NEG -48,3 %POS 38,0 %NEG -37,7 %POS 82,0 % -
 
Sum egenkapital39910235186126370218
POS 291,2 %POS 191,4 %NEG -81,2 %POS 47,6 %NEG -65,9 %POS 69,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld408344308324424716302
NEG -18,6 %NEG -11,7 %POS 4,9 %POS 23,6 %POS 40,8 %NEG -137,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.