Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 609 801 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 223 397 51 904 317 500 17 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (234,53%) Driftsinntekter (-11,25%)
Resultat før skatt (251,88%)
Driftsresultat (256,59%)
Kontantstrøm fra drift (586,15%)
Kassebeholdning (85,48%)
Sum egenkapital (358,00%)
Bruttomargin (12,97%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Oslo Fjordcruise AS 100,00% 61 66 -7,58%
 
Bjørvika AS 14,28% 114 118 -3,39%
 
TOTALT: Alle selskap   61 83 -26,37%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Oslo Fjordcruise AS 458 40,50% 61 397 37,10%
 
Bjørvika AS -19 -14,96% 114 -133 -1 023,08%
 
TOTALT: Alle selskap 439 34,90% 175 264 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Oslo Fjordcruise AS 458 61 397
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
61 -10,00% 452
 
  -30,00% 440
 
  -50,00% 428
 
  -70,00% 415
 
  -100,00% 397

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter4.6613.7874.6146.0082.4131.9814.7925.281
POS 23,1 %NEG -17,9 %NEG -23,2 %POS 149,0 %POS 21,8 %NEG -58,7 %NEG -9,3 % -
 
Bruttomargin1.2231.2829701.9301.2059091.2351.243
NEG -4,6 %POS 32,2 %NEG -49,7 %POS 60,2 %POS 32,6 %NEG -26,4 %NEG -0,6 % -
 
EBITDA resultat144-364-11896933694-302102
POS 139,6 %NEG -208,5 %NEG -112,2 %POS 188,4 %POS 257,4 %POS 131,1 %NEG -396,1 % -
 
Driftsresultat118-375-12994329351-34855
POS 131,5 %NEG -190,7 %NEG -113,7 %POS 221,8 %POS 474,5 %POS 114,7 %NEG -732,7 % -
 
Kontantstrøm111140-9278762277-730
NEG -20,7 %POS 115,1 %NEG -205,8 %POS 3 881,8 %NEG -71,4 %POS 205,5 % - -
 
Kassebeholdning355261140768183215145236
POS 36,0 %POS 86,4 %NEG -81,8 %POS 319,7 %NEG -14,9 %POS 48,3 %NEG -38,6 % -
 
Sum egenkapital222140449532-135-262-32225
POS 58,6 %NEG -68,8 %NEG -15,6 %POS 494,1 %POS 48,5 %POS 18,6 %NEG -1 388,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld850000005
NEG % - - - - - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.