Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 329 007 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 2 507 326 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ot Holding AS 100,00% - -
 
Vågsbygd Vvs AS 100,00% - 81 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 81 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ot Holding AS 686 99,71% - 686 99,71%
 
Vågsbygd Vvs AS -211 -44,89% - -211 -44,89%
 
TOTALT: Alle selskap 475 41,02% - 475 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ot Holding AS 686 - 686
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 686
 
  -30,00% 686
 
  -50,00% 686
 
  -70,00% 686
 
  -100,00% 686

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-41-22-17-17-18-16-13-13
NEG -86,4 %NEG -29,4 % - POS 5,6 %NEG -12,5 %NEG -23,1 % - -
 
Driftsresultat-41-22-17-17-18-16-13-13
NEG -86,4 %NEG -29,4 % - POS 5,6 %NEG -12,5 %NEG -23,1 % - -
 
Kontantstrøm1.395-3-19-61-3541.39900
POS 46 600,0 %POS 84,2 %POS 68,9 %POS 82,8 %NEG -125,3 %POS 100% - -
 
Kassebeholdning1.9880024851.01700
POS 100% - NEG -100,0 %NEG -71,8 %NEG -91,6 %POS 100% - -
 
Sum egenkapital8017767978158758924562
POS 3,2 %NEG -2,6 %NEG -2,2 %NEG -6,9 %NEG -1,9 %POS 1 882,2 %NEG -27,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.