Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 39 130 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 11 630 27 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Driftsinntekter (100%) EBITDA (-24,60%)
Bruttomargin (100%) Resultat før skatt (-454,22%)
Driftsresultat (-24,60%)
Kontantstrøm fra drift (-100,00%)
Kassebeholdning (-0,23%)
Sum egenkapital (-18,31%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Pabi AS 100,00% 55 -
 
TOTALT: Alle selskap   55 - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Pabi AS 1 437 15,38% 55 1 382 14,88%
 
TOTALT: Alle selskap 1 437 15,38% 55 1 382 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Pabi AS 1 437 55 1 382
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
55 -10,00% 1 432
 
  -30,00% 1 421
 
  -50,00% 1 410
 
  -70,00% 1 399
 
  -100,00% 1 382

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015
Driftsinntekter00
- -
 
Bruttomargin00
- -
 
EBITDA resultat-109-38
NEG -186,8 % -
 
Driftsresultat-109-38
NEG -186,8 % -
 
Kontantstrøm-9.2700
- -
 
Kassebeholdning659.335
NEG -99,3 % -
 
Sum egenkapital1.676835
POS 100,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld00
- -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.