Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 10 426 919 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
533 200 690 205 140 014 8 847 500 216 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (52,20%)
Resultat før skatt (74,35%)
Driftsresultat (110,33%)
Kontantstrøm fra drift (244,59%)
Kassebeholdning (260,81%)
Sum egenkapital (14,58%)
Driftsinntekter (24,64%)
Bruttomargin (30,48%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Paneda AS 100,00% 11 186 11 373 -1,64%
 
TOTALT: Alle selskap   11 186 11 373 -1,64%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Paneda AS 13 020 58,02% 11 186 1 834 16,29%
 
TOTALT: Alle selskap 13 020 58,02% 11 186 1 834 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Paneda AS 13 020 11 186 1 834
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
11 186 -10,00% 11 901
 
  -30,00% 9 664
 
  -50,00% 7 427
 
  -70,00% 5 190
 
  -100,00% 1 834

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter18.13514.68226.6895.1935.4956.0536.0677.087
POS 23,5 %NEG -45,0 %POS 413,9 %NEG -5,5 %NEG -9,2 %NEG -0,2 %NEG -14,4 % -
 
Bruttomargin9.6699.56915.6193.1503.1822.9563.1014.613
POS 1,0 %NEG -38,7 %POS 395,8 %NEG -1,0 %POS 7,6 %NEG -4,7 %NEG -32,8 % -
 
EBITDA resultat2.1631.8235.0751092884995981.192
POS 18,7 %NEG -64,1 %POS 4 556,0 %NEG -62,2 %NEG -42,3 %NEG -16,6 %NEG -49,8 % -
 
Driftsresultat1.0887722.0381092884845971.192
POS 40,9 %NEG -62,1 %POS 1 769,7 %NEG -62,2 %NEG -40,5 %NEG -18,9 %NEG -49,9 % -
 
Kontantstrøm2.686-1.2296.54316-403654500
POS 318,6 %NEG -118,8 %POS 40 793,8 %POS 140,0 %NEG -111,0 %NEG -18,9 % - -
 
Kassebeholdning1.5092513.7691549093112118
POS 501,2 %NEG -93,3 %POS 2 347,4 %POS 71,1 %NEG -3,2 %NEG -17,0 %NEG -5,1 % -
 
Sum egenkapital10.4049.8869.4095.0074.9964.8494.5684.248
POS 5,2 %POS 5,1 %POS 87,9 %POS 0,2 %POS 3,0 %POS 6,2 %POS 7,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.9672.8541.09457650
NEG -39,0 %NEG -160,9 %NEG -21 780,0 %POS 28,6 %NEG -16,7 %NEG -20,0 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.