Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 10 286 025 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
297 600 553 767 117 658 9 184 000 133 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (42,00%) EBITDA (-1,16%)
Sum egenkapital (9,22%) Driftsresultat (-13,69%)
Bruttomargin (6,10%) Kontantstrøm fra drift (-50,15%)
Kassebeholdning (-12,92%)
Driftsinntekter (-25,70%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Paneda AS 100,00% 11 373 12 036 -5,51%
 
TOTALT: Alle selskap   11 373 12 036 -5,51%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Paneda AS 11 363 57,73% 11 373 -10 -0,12%
 
TOTALT: Alle selskap 11 363 57,73% 11 373 -10 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Paneda AS 11 363 11 373 -10
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
11 373 -10,00% 10 226
 
  -30,00% 7 951
 
  -50,00% 5 677
 
  -70,00% 3 402
 
  -100,00% -10

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter14.68226.6895.1935.4956.0536.0677.0876.696
NEG -45,0 %POS 413,9 %NEG -5,5 %NEG -9,2 %NEG -0,2 %NEG -14,4 %POS 5,8 % -
 
Bruttomargin9.56915.6193.1503.1822.9563.1014.6134.441
NEG -38,7 %POS 395,8 %NEG -1,0 %POS 7,6 %NEG -4,7 %NEG -32,8 %POS 3,9 % -
 
EBITDA resultat1.8235.0751092884995981.1921.572
NEG -64,1 %POS 4 556,0 %NEG -62,2 %NEG -42,3 %NEG -16,6 %NEG -49,8 %NEG -24,2 % -
 
Driftsresultat7722.0381092884845971.1921.572
NEG -62,1 %POS 1 769,7 %NEG -62,2 %NEG -40,5 %NEG -18,9 %NEG -49,9 %NEG -24,2 % -
 
Kontantstrøm-1.2296.54316-403654503.0120
NEG -118,8 %POS 40 793,8 %POS 140,0 %NEG -111,0 %NEG -18,9 %NEG -85,1 % - -
 
Kassebeholdning2513.7691549093112118607
NEG -93,3 %POS 2 347,4 %POS 71,1 %NEG -3,2 %NEG -17,0 %NEG -5,1 %NEG -80,6 % -
 
Sum egenkapital9.8869.4095.0074.9964.8494.5684.2484.402
POS 5,1 %POS 87,9 %POS 0,2 %POS 3,0 %POS 6,2 %POS 7,5 %NEG -3,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.8541.0945765024
NEG -160,9 %NEG -21 780,0 %POS 28,6 %NEG -16,7 %NEG -20,0 %POS 0,0 %POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.