Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 11 499 438 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 982 000 810 658 111 781 6 978 000 1 617 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Pentex AS 100,00% ●●●● ●●●●
 
Naturo AS 100,00% ●●●● ●●●● -
 
TOTALT: Alle selskap   ●●●● ●●●●
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Pentex AS 7 046 38,49% - ●●●● ●●●●
 
Naturo AS 139 100,00% - ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap 7 185 38,96% - ●●●● (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Pentex AS 7 046 - ●●●●
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% ●●●●
 
  -30,00% ●●●●
 
  -50,00% ●●●●
 
  -70,00% ●●●●
 
  -100,00% ●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20212020201920182017
Driftsinntekter●●●22.15319.78214.67315.281
●●●POS 12,0 %POS 34,8 %NEG -4,0 %POS 0,6 %
 
Bruttomargin●●●12.54214.14311.28211.752
●●●NEG -11,3 %POS 25,4 %NEG -4,0 %POS 3,8 %
 
EBITDA resultat●●●2.0698741.5001.749
●●●POS 136,7 %NEG -41,7 %NEG -14,2 %NEG -2,9 %
 
Driftsresultat●●●1.6825551.2371.524
●●●POS 203,1 %NEG -55,1 %NEG -18,8 %NEG -4,6 %
 
Kontantstrøm●●●-963.427-2-29
●●●NEG -102,8 %POS 171 450,0 %POS 93,1 %NEG -101,5 %
 
Kassebeholdning●●●4.1754.5081.3431.775
●●●NEG -7,4 %POS 235,7 %NEG -24,3 %NEG -26,5 %
 
Sum egenkapital●●●6.7535.7065.5574.783
●●●POS 18,3 %POS 2,7 %POS 16,2 %POS 25,6 %
 
Sum langsiktig gjeld●●●3.9233.4393.4713.484
●●●NEG -14,1 %POS 0,9 %POS 0,4 %NEG -0,4 %