Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 13 100 295 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 3 041 671 294 123 9 580 500 184 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (2 832,10%)
Resultat før skatt (291,14%)
Driftsresultat (8 969,23%)
Kontantstrøm fra drift (1 382,68%)
Kassebeholdning (90,43%)
Sum egenkapital (120,41%)
Driftsinntekter (23,67%)
Bruttomargin (5,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Pepperl+fuchs AS 100,00% 53 1 377 -96,15%
 
TOTALT: Alle selskap   53 1 377 -96,15%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Pepperl+fuchs AS 11 845 52,36% 53 11 792 52,24%
 
TOTALT: Alle selskap 11 845 52,36% 53 11 792 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Pepperl+fuchs AS 11 845 53 11 792
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
53 -10,00% 11 840
 
  -30,00% 11 829
 
  -50,00% 11 819
 
  -70,00% 11 808
 
  -100,00% 11 792

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter49.10250.29564.35281.48873.66672.54153.18447.394
NEG -2,4 %NEG -21,8 %NEG -21,0 %POS 10,6 %POS 1,6 %POS 36,4 %POS 12,2 % -
 
Bruttomargin20.04920.06021.91723.68720.90820.60816.32115.300
NEG -0,1 %NEG -8,5 %NEG -7,5 %POS 13,3 %POS 1,5 %POS 26,3 %POS 6,7 % -
 
EBITDA resultat2.1089421.5082.6011.5881.3968441.558
POS 123,8 %NEG -37,5 %NEG -42,0 %POS 63,8 %POS 13,8 %POS 65,4 %NEG -45,8 % -
 
Driftsresultat1.9596931.2252.3851.4801.3347381.438
POS 182,7 %NEG -43,4 %NEG -48,6 %POS 61,1 %POS 10,9 %POS 80,8 %NEG -48,7 % -
 
Kontantstrøm516-757-4.9084.134-592.0633560
POS 168,2 %POS 84,6 %NEG -218,7 %POS 7 106,8 %NEG -102,9 %POS 479,5 % - -
 
Kassebeholdning1.6571.5892.0966.7373.0773.8582.0471.581
POS 4,3 %NEG -24,2 %NEG -68,9 %POS 118,9 %NEG -20,2 %POS 88,5 %POS 29,5 % -
 
Sum egenkapital8.8187.17111.52210.5968.3316.8706.1145.571
POS 23,0 %NEG -37,8 %POS 8,7 %POS 27,2 %POS 21,3 %POS 12,4 %POS 9,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.