Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 12 340 815 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 459 425 382 890 9 341 500 157 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Pepperl+fuchs AS 100,00% 1 377 72 1 812,50%
 
TOTALT: Alle selskap   1 377 72 1 812,50%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Pepperl+fuchs AS 5 374 26,21% 1 377 3 997 20,90%
 
TOTALT: Alle selskap 5 374 26,21% 1 377 3 997 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Pepperl+fuchs AS 5 374 1 377 3 997
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 377 -10,00% 5 236
 
  -30,00% 4 961
 
  -50,00% 4 686
 
  -70,00% 4 410
 
  -100,00% 3 997

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter50.29564.35281.48873.66672.54153.18447.39449.176
NEG -21,8 %NEG -21,0 %POS 10,6 %POS 1,6 %POS 36,4 %POS 12,2 %NEG -3,6 % -
 
Bruttomargin20.06021.91723.68720.90820.60816.32115.30014.758
NEG -8,5 %NEG -7,5 %POS 13,3 %POS 1,5 %POS 26,3 %POS 6,7 %POS 3,7 % -
 
EBITDA resultat9421.5082.6011.5881.3968441.558552
NEG -37,5 %NEG -42,0 %POS 63,8 %POS 13,8 %POS 65,4 %NEG -45,8 %POS 182,2 % -
 
Driftsresultat6931.2252.3851.4801.3347381.438434
NEG -43,4 %NEG -48,6 %POS 61,1 %POS 10,9 %POS 80,8 %NEG -48,7 %POS 231,3 % -
 
Kontantstrøm-757-4.9084.134-592.0633564.0960
POS 84,6 %NEG -218,7 %POS 7 106,8 %NEG -102,9 %POS 479,5 %NEG -91,3 % - -
 
Kassebeholdning1.5892.0966.7373.0773.8582.0471.5811.288
NEG -24,2 %NEG -68,9 %POS 118,9 %NEG -20,2 %POS 88,5 %POS 29,5 %POS 22,7 % -
 
Sum egenkapital7.17111.52210.5968.3316.8706.1145.5718.124
NEG -37,8 %POS 8,7 %POS 27,2 %POS 21,3 %POS 12,4 %POS 9,7 %NEG -31,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.